Како се дише у граду

Панчево и загађење: присуство суспендованих честица у ваздуху значајан еколошки проблем који захтева решавање у циљу заштите здравља становништва

Нови План квалитета ваздуха за Панчево, на чије се усвајање чекало више од три године, предвиђа низ дугорочних мера за смањење загађења, међу којима су: унапређење мониторинга, израда урбанистичког плана јавних зелених површина, ограничење висине стамбених и пословних зграда и њихово постављање у складу са ружом ветрова и могућностима проветравања града, смањење загађења плановима за смањење извора загађења ваздуха, нарочито саобраћаја, грађевинских радова и индустрије

Није нова вест да град Панчево, као и многи други градови у Србији „пати” од загађеног ваздуха, и то већ деценијама. Док су раније највише доприносили угљоводоници (бензен, толуен, ксилен), али и суспендоване честице и чађ, пореклом из фабрика јужне зоне, током последњих деценија главни загађивачи су суспендоване честице ПМ 10, и ПМ 2,5 на чије стварање утичу саобраћај, грејање и индустрија.

Годинама Панчево је град у којем је ваздух оцењен трећом категоријом (прекомерно загађен), а сходно Закону о заштити ваздуха, све зоне у којима је ваздух ИИИ категорије квалитета, у обавези су да донесу План квалитета ваздуха са циљем успостављања побољшања квалитета ваздуха кроз одређене мере.

План квалитета ваздуха је основни документ за управљање квалитетом ваздуха на локалном нивоу, представља инструмент политике планирања и заштите ваздуха. План квалитета ваздуха обезбеђује доносиоцима одлука на локалном нивоу да поступају у складу са предложеним мерама из својих надлежности, временским оквирима дефинисаним у Акционом плану, али и да прате реализацију спроведених мера и резултате постављених циљева.

Он се према Закону о заштити ваздуха, израђује у складу са националном стратегијом заштите ваздуха, која је требало да буде донета до 1. јануара 2015. године, али до данас није усвојена.

Град Панчево је израдио је План квалитета ваздуха за град Панчево, за период 2015 – 2020. године, који је усвојен тек 2018. године, и истекао је, а нови План квалитета ваздуха од 2022. до 2027. године усвојен је тек у јулу ове године, иако је израђен у јулу 2022. године. Више пута је мењан (четири нацрта), и очигледно није ажуриран јер се у документу барата већ бајатим подацима.

Из претходног произилази да се са усвајањем новог плана каснило више од три године, што показује однос градске власти према теми загађења ваздуха, веома важној за свакодневни живот грађана и грађанки града Панчева, који то и препознају.

У анкети сајта Панчево Си Ти највећи број испитаника је на питање који су по њиховом мишљењу највећи проблеми у области животне средине, одговорили су управо – квалитет и загађење ваздуха.

„Зато што су квалитет ваздуха и загађење тла кључни за здравље људи, а прилично су компромитовани бомбардовањем осиромашеним уранијумом и радом хемијске индустрије. Рециклажа отпада је битна како штетне материје не би загађивале животну средину”, закључује један од испитаника.

„Вода, ваздух и земљиште су најважнији ресурси и директно утичу на здравље људи”, рекла је једна испитаница.

У црвеном и током лета

Анализом резултата квалитета ваздуха у Панчеву у дужем временском периоду, како се наводи у новом Плану, може се закључити да честице (чађ и ПМ10) имају највећи утицај на загађење ваздуха Панчева. Присуство чађи у ваздуху Панчева је нарочито изражено у периоду зиме, односно грејне сезоне. Ипак, подаци о квалитету ваздуха претходних дана, показују да је загађење присутно и ван грејне сезоне.

„Чађ, ПМ10 и ПМ2,5 су честице одговорне за многе штетне здравствене ефекте код људи, нарочито код припадника осетљивих популационих група (хронични болесници, деца, стари, труднице). У саставу чађи налазе се ароматични угљоводоници и полициклични ароматични угљоводоници (ПАХ) високе масе. Неки од њих, пореклом из ложишта на угаљ и из мотора су канцерогени. Дугорочна изложеност повишеним концентрацијама чађи може довести до појаве канцера плућа и других дисајних органа код изложених особа”, пише у документу.

На основу резултата бројних студија које су се бавиле проучавањем утицаја честица на здравље, Светска здравствена организација је усвојила становиште да не постоји концентрација честица у ваздуху која се може сматрати безбедном за здравље људи.

У Плану се даље наводи да Европска студија у оквиру ХРАПИЕ (Health рискс оф аир pollution ин Еуропе) пројекта описује ефекте дуготрајне експозиције ПМ2,5 на укупни морталитет становништва (старости 30 и више година), као и морталитет кардиоваскуларних и респираторних болести и малигних болести плућа. Дуготрајна изложеност честицама ПМ2,5, како пише у истој студији повезана је са специфичним морталитетом (цереброваскуларне болести, исхемичне болести срца, опструктивне болести плућа и канцер плућа). Сличне закључке дају и мета-студије.

Код осетљиве популације коју чине мала деца, стари људи и људи болесни од хроничних респираторних и кардиоваскуларних обољења, повишене концентрације чађи и ПМ10 могу изазвати различите акутне поремећаје здравља као што су поремећаји дисајног и кардиоваскуларног система уз погоршање основних хроничних болести, хроничног бронхитиса и бронхијалне астме, коронарне болести, хипертензије и других болести срца и крвних судова. Када су изложени загађењу честицама људи са срчаним обољењима могу доживети бол у грудима, подрхтавање, кратко и плитко дисање, кашаљ и замарање.

Загађење честицама може повећати осетљивост за респираторне инфекције, може индуковати срчане ударе код релативно младих људи, побачаје и превремене порођаје. Повећане концентрације честица у ваздуху одговорне су за повећану смртност код болесника који болују од кардиоваскуларних болести (посебно угрожени оболели од ангине пекторис и хроничне срчане инсуфицијенције) и хроничних респираторних болести.

Закључује се да је присуство честица у ваздуху Панчева значајан еколошки проблем који захтева решавање у циљу многоструке заштите здравља изложеног становништва.

Подаци показују да се на првом месту у оболевању одраслог становништва у граду Панчеву налазе болести система крвотока (20,8%), а друго место припада болестима система за дисање (19,7%).

Обољевање предшколске деце карактеришу болести система за дисање и заразне и паразитарне болести. Стопа морбидитета код болести дисајног система показује тенденцију пораста, као и код заразних и паразитарних болести, у односу на 2015. годину. Водеће место у обољевању школске деце имају болести система за дисање, али је запажен пад стопе обољевања од ове групе болести.

Од осталих полутаната важних за квалитет ваздуха у Панчеву потребно је издвојити: амонијак, азотдиоксид и бензен.

Највећи загађивачи – индустрија и саобраћај

Нови План означава две групе кључних загађивача у граду Панчеву: стационарни извори (пољопривредне активности, индивидуална ложишта, загађење пореклом од индустрије: индустријски погони у индустријској зони, извори загађивања у комуналној средини), и дифузиони извори (возила са унутрашњим сагоревањем).

На основу података достављених Агенцији за заштиту животне средине, као кључни стационарни извори загађења ваздуха пореклом из индустрије на територији Града Панчева наводе се: ХИП-Азотара д.о.о Панчево, Нафтна Индустрија Србије а.д. Нови Сад, ХИП Петрохемија ад Панчево, Јавно комунално предузеће „Грејањеˮ, ЗФ Сербиа д.о.о. Панчево, Бросе, Messer техногас, градске топлане, Промист и ТЕ-ТО.

Значајан извор загађења у урбаним срединама јесте и саобраћај, а старост возног парка, врста горива које се користи и неадекватна урбанистичко саобраћајна решења условљавају да се степен загађености ваздуха емисијом загађујућих материја из саобраћаја повећава.

На основу броја регистрованих моторних возила и процењеног броја возила у транзиту извршена је процена емитоване количине загађујућих материја. Друмски саобраћај, односно рад моторних возила, представља највећи антропогени извор оксида азота и угљен-диоксида, као и угљоводоника, суспендованих честица и дима.

Према подацима Агенције за безбедност саобраћаја, просечна старост возила на територији Града Панчева износи 16,4 година, а број регистрованих путничких аутомобила расте, о чему смо писали.

Како се наводи у новом Плану, већина мера из претходног плана је реализована, што је показала анализа PANpress-a, али и поред тога, загађење није смањено.

Као најважније реализоване мере из претходног плана, у новом документу између осталих наводе се: одржавање мониторинг система квалитета ваздуха града Панчева (гасних анализатора и софтвера) са набавком резервних делова; обезбеђивање подстицајних мера за коришћење гаса као енергента; обележавање значајних датума – Европски дан мобилности; уклањање дивљих депонија; реализација пројекта „Банат сун 4 all” – производња топле потрошне воде, путем сунчаних колектора на топлани Котеж; активирање донације УСАИД имплементације 200 кровних соларних панела на топлани Котеж…

Када су у питању краткорочне мере Градско веће је у априлу 2018. године донело Одлуку о начину рада система за континуални мониторинг квалитета ваздуха града Панчева и поступању у случајевима повећаних концентрација загађујућих материја у ваздуху, која практично дефинише мере Краткорочног акционог плана односно овом одлуком прописује се начин рада система за континуални мониторинг квалитета ваздуха града Панчева у циљу праћења квалитета амбијенталног ваздуха у Граду, поступање запослених у секретаријату Градске управе града Панчева надлежном за заштиту животне средине поступање у ситуацијама када долази до повећања или прекорачења концентрација загађујућих материја у ваздуху, у току и ван радног времена и информисање јавности у вези са стањем квалитета ваздуха.

Граду Панчеву је италијанско министарство 2010. године донирало мобилну лабораторију за реаговање у случају акцидентних ситуација као и мобилно возило, која је тренутно постављено као мерна станица „Народна башта”. Овом мобилном станицом руководи Завод за заштиту здравља Панчево. У складу са двогодишњим Уговором, који се обнавља, мобилно возило се ангажује и по потреби у случају повећаног загађења на територији града Панчева.

Списак лепих жеља

Нови План предвиђа низ дугорочних мера за смањење загађења, међу којима су: унапређење мониторинга, израда урбанистичког плана јавних зелених површина, зонско планирање; планирање и озелењавање јавних површина и праваца дуж сабраћајница; планско озелењавање напуштених, неискоришћених површина које се ненаменски користе често и за одлагање отпада и шута; ограничење висине стамбених и пословних зграда и њихово постављање у складу са ружом ветрова и могућностима проветравања града; редовно чишћење и прање улица и путева, као и јавних површина, шеталишта и паркинга; смањење загађења плановима за смањење извора загађења ваздуха, нарочито саобраћаја, грађевинских радова и индустрије; подизање свести јавности о значају квалитета ваздуха.

Градска власт има намеру да унапреди квалитет ваздуха и кроз ажурирање Локалног регистра извора загађивања животне средине, измену режима саобраћаја (заменом стандардних раскрсница кружним токовима; планирањем и проширењем зона са ограничењем саобраћаја; обезбеђивањем адекватног градског превоза са еколошки прихватљивим возним парком; повећањем броја паркинга и побољшањем начина паркирања; проширењем броја пешачких зона и бициклистичких стаза, повећањем броја зона успореног саобраћаја).

Обавезе градске власти при повећању вредности загађујућих материја

У Одлуци о начину рада система за континуални мониторинг квалитета ваздуха града Панчева и поступању у случајевима повећаних концентрација загађујућих материја у ваздуху стоји да се резултати градског мониторинга преносе у реалном времену и приказују на сајту града Панчева. У случају повећања вредности загађујућих материја која се мери уређајима градског мониторинга или се Центру жали већи број грађана, по обавештењу из Центра, запослени надлежног секретаријата који је одређен за приправност ван радног времена, утврђује вредности које показују уређаји градског мониторинга, утврђује метеоролошке податке, прибавља информације од дежурних фабрика путем Центра, а по потреби и додатне информације од руководилаца заштите животне средине или дежурних еколога и о насталој ситуацији обавештава секретара надлежног секретаријата и по процени долази у зграду Градске управе.

Обавеза дежурног је и да на захтев медија да изјаву о тренутним вредностима загађујућих материја, метеоролошким условима и информацијама добијеним од Центра и од дежурних лица у фабрикама, као и да наредног дана на захтев медија, да подробнију информацију о прекорачењу граничних вредности загађујућих материја. Такође, по завршетку приправности, запослени из надлежног секретаријата који је одређен за приправност ван радног времена, дужан је да на основу резултата мерења за претходна двадесет четири часа, сачини писмени извештај који се доставља мејлом: Центру, начелнику и заменику начелника Градске управе града Панчева, Градоначелнику и заменику Градоначелника града Панчева, члановима Градског већа града Панчева и локалним медијима.

„За територију Града Панчева израђена је стратегија безбедности саобраћаја, међутим нема свеобухватне анализе саобраћаја. Постоји простор за другачију организацију саобраћајног система. Постоји још увек могућност смањења броја стандардних раскрсница, повећања друмских заобилазница, могућност повећања броја зона са саобраћајним ограничењима, унапређења понуде и квалитета јавног превоза… Промоција бициклизма може да допринесе мањој употреби аутомобила, промовише здравије стилове живота и на тај начин обезбеди вишеструку корист. Предуслови за ове мере су изграђена инфраструктура и адекватна кампања коју ће пратити олакшице и подстицајна средства”, пише у Плану.

Следећа наведена мера јесте топлификација и гасификација делова града и коришћење обновљивих извора енергије уз примену мера енергетске ефикасности. Наводи се да у граду Панчеву постоје делови за које није обезбеђено даљинско грејање, а и недовољно је коришћење обновљивих извора енергије који су економски најисплативији. Потребно је, како пише у Плану, искористити све могућности да грађани Панчева користе природни гас као извор за топлотну енергију и размотрити могућност прикључивања што већег броја корисника на даљински систем грејања, и могућност обавезног прикључења на даљински систем грејања за новоградњу, а код пројектовања и изградње стамбених објеката, посебну пажњу посветити питању термоизолације, као мере за смањење утрошка горивног материјала, а самим тим и смањења загађења ваздуха.

За смањење аерозагађења пореклом из топлотних постројења и ложишта постоји, како пише у плану читав низ мера: праћење нивоа емисије загађујућих материја свих субјеката обавезаних законском регулативом, контрола рада постројења, промовисање енергетске ефикасности објеката, како старих тако оних чија је изградња тек у току, као и обезбеђивање бројних олакшица за становништво, и организовање кампања за побољшање изолације у јавним зградама. Такође, предвиђено је и доношење Програма и Плана енергетске ефикасности који ће омогућити адекватно креирање политике у области енергетске ефикасности.

Мере у области санације и рекултивације несанитарних депонија подразумевају дугорочно решавање овог проблема санацијом, ремедијацијом или дислокацијом постојећих градских депонија.

У области зелене инфраструктуре наводи се да општа правила грађења објеката на територији Панчева морају бити поштована. Потребно је на свим локацијама на којима постоје спорне ситуације око потенцијално повећаног емитовања загађујућих материја увести подизање зеленог појаса, изведеног као дрворед препоручених врста, уређених живих ограда… Активности усмерити на inntenzivnije озелењавање булеварских површина, постављање зелених зидова дуж саобраћајница, где за то постоје услови и обогаћивати и обнављати зелену инфраструктуру града. На озелењавању града треба озбиљно радити, наводи се у документу.

Ивана Предић, Панчево Си Ти

Subscribe
Обавести ме о

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: