Заштитник грађана спровео надзор на Градом Панчевом због прекомереног загађења ваздуха

Нема неправилности, али зашто грађани и даље удишу отрове?

Планови квалитета ваздуха не дају резултате, а ефекат хитних и дугорочних мера у великој мери изостаје, оцењују наши саговорници. И поред тога Омбдусман је дао позитивно мишљење на извештај панчевачког Секретаријата за заштиту животне средине о мерама које примењује за смањење загађења, јер се бавио постојањем докумената, а не анализом да ли конкретна акта имају ефекта.

Због прекомерног загађења ваздуха у граду Панчеву, током претходних неколико година, Заштитник грађана је у јануару прошле године покренуо поступак контроле рада Градске управе Панчево, и још пет локалних самоуправа.

Омбдусман у допису од 17. јануара 2020. године, упућеном градоначелнику града Панчева Саши Павлову, у који смо имали увид, наводи да прекомерна загађеност ваздуха погађа град на Тамишу већ дужи временски период, и да у том периоду нису предузете конкретне мере.

Међутим, документација до које је дошао Панпрес показује да овом контролом нису откривене неправилности у граду Градске управе града Панчева, и да поступак неће бити даље настављен. Заштитник грађана у извештају из јула 2020. године, констатује „да је град Панчево донео План квалитета ваздуха, и да га активно спроводи“. Он је такође навео да су предузете или се предузимају хитне и дугорочне мере, за отклањање главних узочника загађења.

На питање наше редакције упућено Заштитнику грађана да појасни због чега се прво тврди да нису предузете конкретне мере (на основу чега је утврђено да мере не дају резултате), да би само након неколико месеци Заштитник утврдио да се мере предузимају, нисмо добили одговор.

Омбдусман је ипак у завршном извештају дао препоруку Градској управи Панчево да обезбеди транспарентност информација, јер је како пише утврђено да је један од главних узрока незадовољства грађана, као и њиховог неповерења у надлежне органе управо фактор обавештености и доступности информација. Такође, он указује и на потребу за транспаретнијим поступањем надлежних органа да би грађани били упућени о активностима које се предузимају у вези са заштитом животне средине.

Огњан Пантић, истраживач на пројектима у области енергије, климе и животне средине у Београдској отвореној школи (БОШ), закључује да узимајући у обзир одлучивање Заштитника грађана у другим локалним самоуправама, Омбдусман доноси препоруке и мишљења на основу тога да ли су усвојена документа која Закон о заштити ваздуха предвиђа за градове и општине са прекомерно загађеним ваздухом, без улажења у анализу да ли су документа, тамо где постоје, дала резултате.

Ваздух је у Панчеву од 2015. године оцењен као прекомерно загађен у свим годинама изузев 2016. године, мада се и та оцена може довести у питање, будући да је и у тој години забележено 39 дневних прекорачења концентрације ПМ10 честица, док их не би смело бити више од 35. Годишњи подаци о загађењу и за Панчево, као и за друге градове који имају важеће Планове квалитета ваздуха, показују да та документа не дају резултате, тако да је неопходна евалуација њиховог спровођења, као и адекватности мера које су обухваћене овим плановима, закључује Пантић.

Гасификација у пракси

Панпрес је дошао и до одговора који је Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Панчева послао Омбдусману. У њему се наводи да су један од најзначајних извора загађења индивидуална ложишта, јер је само 30-35 становништва града обухваћено даљинским системом грејања. Због тога сваке године град Панчево обезбеђује средства за суфинансирање индивидуалних гасних прикључака као једну од мера за смањење загађење ваздуха (првенствено ПМ 10).

Међутим, Теодора Марковић, из панчевачког еколошког удружења Зелени мост, каже да се поменута мера не спроводи на територији целог града Панчева, и да су насељена места искључена из ове акције, док се гасификација у граду споро реализује.

Теодора Марковић, Зелени мост: Ефекат мера за смањење загађења у великој мери изостаје

Како би се заиста спречило коришћење фосилних горива, она сматра да би требало продавати огрев настао из биомасе по повлашћеним ценама, док би цене фосилних горива требало подићи. Ипак, због инертности локалне самоуправе, на решавање овог проблема ћемо још причекати, оцењује наша саговорница.

Као један од битних загађивача у граду, Секретаријат је препознао саобраћај, где се како кажу ради на замени старог возног парка, коришћењу јавног превоза, бицикала, а кроз јавно-приватно парнрерство град је добио нове аутобусе са Еуро 6 моторима.

Градски Секретаријат наводи и да се сваке године спроводи мониторинг ваздуха, воде, буке, и земљишта, a сви извештаји, како пише у одговору градског Секретаријата Омбдусману, доступни на сајту града. Мерења се спроводе у оквиру аутоматског система за континуални мониторинг квалитета ваздуха града Панчева на четири мерне станице, као и у оквиру допунског мерења квалитета ваздуха које обавља стручна агенција. Систематско мерење квалитета ваздуха финансира и надлежно министарство на два мерна места.

У документу се каже и да су информације о квалитету ваздуха доступне кроз дневне извештаје дежурстава када је било прекорачења граничних и толерантних вредности на градском мониторингу, месечне и годишње Извештаје о стању животне средине, План квалитета ваздуха, мерења концентрација из аутоматског мониторинга, као и Годишњи извештај о квалитету ваздуха за град Панчево који ради Завод за јавно здравље Панчево. Подаци се објављују на званичним интернет страницама града мониторинга града Панчева, као и на страници Завода за јавно здравље Панчево. Наводи се да ће локална власт приступити изради новог Плана квалитета ваздуха (претходни је усвојен 2018. године), у оквиру којег ће бити предложене нове мере.

Информације о квалитету ваздуха (не)доступне грађанима

Теодора Марковић ипак тврди да грађани нису довољно информисани о загађењу. Тврдњу поткрепљује чињеницама да се на сајту Завода за јавно здравље Панчево могу наћи подаци о загађењу ваздуха, за сваки дан и месец, али изостаје годишњи извештај о квалитету ваздуха за град Панчево и то уназад четири године. На самом сајту града, недостају месечни извештаји за последња четири месеца 2020. године.

Секретаријат за заштиту животне средине спроводи годишње извештаје о стању животне средине у граду Панчеву, али и тај извештај касни по пола године, тако да грађани ни у једном моменту немају свеже податке. У самим Извештајима пише колико дана су станице радиле, што је такође поражавајуће, јер знамо да се одвајају велика средства из буџета за потребе тих мерних места. Станице би морале да раде сваког дана током године, како бисмо имали тачан преглед, сматра Марковић.

Она напомиње да ефекат побројаних хитних и дугорочних мера за смањење загађења у великој мери изостаје, а неке од њих се не примењују на одговарајући начин. Грађани се, како каже, не информишу редовно о загађењу, не штите се осетљиве категорије становништва, а ускраћени су и за савете током дана када је загађење повећано.

Генератори индустријског загађења у Панчеву, у претходном периоду биле су фабрике Јужне зоне, али како напомиње наша саговорница, првенствено Рафинерија нафте Панчево се показала као одговорна, јер је у последњих десет година обновила неке своје системе за пречишћавање сусптанци које се испушају у ваздух.

„То не значи да је загађење изостало, само је смањено. Према сведочењима људи који живе у Јужној зони, ваздух увек има одређени мирис и тежину, некада и боју. Факат поред ових загађивача, индивидуална ложишта су велики проблем, али се на њих не може кренути до момента док сама држава и локална самоуоправа не спроведу низ мера како би се променио начин грејања у зимским месецима“, наводи Теодора Марковић.

Индустријско загађење смањено, фото: Рафинерија нафте Панчево

Чак 205 дана са угрожавајућим концентрацијама ПМ10

Извештај о стању животне средине града Панчева за 2019. годину, објављен у септембру 2020. године, показује да је ваздух, као и претходних година био загађен, оптерећен суспендовим честицама и чађи. Средња годишња вредност суспендованих честица од 40 микрограма по метру кубном, на три мерна места, није прекорачена, али је број дана када је повећана дневна гранична вредност свуда прекорачен. На мерном месту Старчево забележен је највећи број дана са повишеним концентрацијама суспендованих честица – 73 дана, у односу на граничних 35, док је на друге две станице тај број износио 47, односно 46.

Мерења Завода за јавно здравље Панчево показала су алармантно стање на мерном месту Народна башта, где је ваздух чак 205 дана био са угрожавајућим концентрацијама ПМ10, а током 107 дана ваздух је био јако загађен.

 

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress
%d bloggers like this: