Јавне набавке у Граду Панчеву

Велики број тендера без конкуренције

Од око 190 јавних набавки током 2019. и 2020. године у граду Панчеву, у 108 јавних набавки није било надметања јер је понуду доставио само један понуђач. На 36 тендера учествовале су две фирме, а само у 27 јавних набавки је постојала конкуренција између три или више понуђача, показује анализа наших новинара

У 2019. години од 111 јавних набавки укупне вредности од око 27,5 милијарди динара у њих 55 није било конкуренције, два понуђача су се појавила на 26 тендера, а три и више фирми учествовало је у надметању у 14 јавних набавки. Од укупног броја тендера, 13 их је обустављено, захтев за заштиту права поднет је у четири случаја, а преговарачки поступак је спроведен два пута.

Разлог овако високе вредности јавних набавки су чак три јавно-приватна партнерства, која су покренута током године. У два од три ова тендера велике вредности само један понуђач се надметао, а у сва три поступка је поднет захтев за заштиту права.

Од вреднијих набавки у 2019. години издвајају се још Набавка опреме електронског и видео надзора на територији Града Панчева, у вредности од 141 милион динара, додељена београдској фирми Маццхина Сецуритy доо, набавка за уређење атарских путева и отресишта у износу од 33,3 милиона динара поверена панчевчакој фирми Еко мабер инжењеринг, и набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења вредности 38,5 милиона поверена ЈП Електропривреда Србије.

Слична ситуација поновила се и у 2020. години. Наиме, од 80 јавних набавки, вредности од око 340 милијарди динара, у 52 тендера није било никакве конкуренције, а од шест најскупљих набавки три је имало само једног понуђача. У десет набавки надметала су се два понуђача, у девет три, док се на само четири тендера надметало четири или више понуђача. Девет поступака је обустављено.

Најскупље набавке у прошлој години биле су: набавка услуге сузбијања комараца, крпеља, других штетних инсеката и дератизација на територији града Панчева – 121, 7 милиона, израда техничке документације и извођење радова на уређењу улице Његошеве у Панчеву – 46,5 милиона динара и израда техничке докуметације и извођење радова на изградњи улице 7. нова, деоница ИВ – 18,7 милиона динара.

За Немању Ненадића, програмског директора организације Транспаретност Србија, наведени подаци су поражавајући. Он наводи да ниска конкуренција може бити последица мале понуде на одређеном тржишту, формалних услова из Закона о јавним набавкама који се постављају пред фирме (нпр. да не дугују за порезе), недовољне активности самих наручилаца, али и дискриминаторних услова и критеријума за одабир понуђача или другог вида намештања набавки за одређеног понуђача.

Јавно-приватна партнерства у интересу грађана?
Градска власт је почетком 2019. године, најавила да ће град Панчево ући у јавно-приватна партнерства (ЈПП) у четири области – јавни превоз; реконструкција и дугорочно одржавање јавног осветљења; финансирање изградње и одржавање локалних путева; и финансирање, изградња и управљање постројењем за прераду комуналног отпада. Прва три наведена посла су реализована током 2019. и 2020. године, уз бројне контраверзе.

У два од три ЈПП-а на тендер се јавио само један понуђач, а у сва три случаја поднет је захтев за заштиту права.

Највреднији посао међу поменутим јавно-приватним партнерствима, тиче се услуге јавног превоза и изградње нове аутобуске станице. Јавни позив је објављен је крајем јула 2019. године, а рок за подношење понуда био је 7. октобар. У том периоду наручилац је више пута мењао конкурсну документацију и у шест наврата одговарао на питања понуђача. Пред крај рока за подношење понуда, поднет је и захтев за заштиту права, који је међутим седам дана касније повучен. На тендер је стигла само једна понуда групе понуђача која је прихваћена. Посао вредан скоро 20 милијарди динара без ПДВ-а, додељен је почетком новембра групи понуђача – Сага транс, Думецо, Транс-југ и Апеx солутион технологy, на период од 25 година. Иако је према уговору, нова аутобуска станица требала бити саграђена за годину дана, с тим послом се још није кренуло, али је приватни партнер према уговору набавио 60 нових, еколошких аутобуса.

У јулу 2019. године објављен је и позив за избор приватног партнера за реконструкцију и одржавање система јавног осветљења. Након бројних појашњења, исправљања техничких грешака у документацији, и захтева за заштиту права, који је Републичка комисија за заштиту права усвојила, па је наручилац делимично поништио поступак јавне набавке у делу израде конкурсне документације, крајем децембра 2019. године је поступак јавне набавке обустављен. Разлог за то био је тај што је група понуђача, уједно и једини понуђач, коју су чинили ДОО МСК Босс Лигхтинг Гроуп, из Русије, Москва, и ДОО Светосервис Подмосковље и Волгоград, и панчевачки Градцом буилд ДОО, понудила већи износ од износа на који је процењена јавна набавка. Четири дана касније, уговор је ипак додељен руским фирмама, примењујући преговарачки поступак, на 15 година, у вредности од 1,2 милијарди динара или 10,4 милиона евра.

Како је VOICE писао, избор Босс Лигхтинг Гроуп за приватног партнера у области јавног осветљења имао је политички утицај, јер је власник компаније Георги Валентинович, руски бизнисмен, политичар и бивши гувернер области Каљининград, близак Владимиру Путину. Валентинович је у јануару 2019. године са Сашом Павловим, тадашњим градоначелником града Панчева, потписао меморандум о разумевању за развој сарадње у области јавног осветљења, званичници су тада негирали да постоји веза између потписивања меморандума и тражења приватног партнера за јавну расвету, објавио је VOICE.

Треће јавно-приватно партнерство односи се на финансирање изградње и одржавање локалних путева. Процедура је покренута крајем децембра 2019, а одлука о додели уговора, након два поднета захтева за заштиту права, бројних појашњења и измена конкурсне документације, донета је почетком маја 2020. године. Уговор вредан 5,7 милијарди динара, додељен је на десет година групи понуђача АД Сремпут из Руме, и фирми Баумеистер из Београда.

Након доделе уговора, панчевачка фирма Штрабаг д. о. о. Војводинапут Панчево, која је од 2006. године одржавала путеве у Панчеву, поднела је захтев за заштиту права, али је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки одбила њихов захтев.

Први потези нових приватних партнера, нису наишли на одушевљење грађана, јер су извођачи више пута правили „скандале”, попут рушења стабла у насељу Тесла приликом асфлатирања, и невештом извођењу радова на тротоарима, затим сужавање коловоза у насељеним местима Качарево, Банатско Ново Село и Банатски Брестовац, до кашњења у обележавању и лошем извођењу радова на зебрама у околини школа.

Румска фирма АД Сремпут добро је позната панчевачкој власти јер је последње три године одржавала путеве у Панчеву и насељеним местима током зиме, којим нису били задовољни ни грађани, ни градски функционери. У 2019. години победили су на четири тендера, у партнерству са фирмама Декоформ и Баумеистер, углавном у трци без конкуренције, а вредност добијених јавних набавки, без јавно-приватног партнерства била је око 81 милион динара.

Прошле године партнерима Сремпут и Gradcom Built, поверен је посао израде техничке документације и извођења радова на уређењу Његошеве у Панчеву, у вредности од 46,5 милиона, а Сремпут је у сарадњи са фирмом Баумаеистер добио и јавну набавку за Израду техничке докуметације и извођење радова на изградњи Улице 7. нова, за 18,7 милиона динара.

Потребна већа транспаретност и конкуренција на локалу
Према Закону о јавним набавкама Републике Србије суштина јавне набавке, која се дефинише као прибављање добара и услуга или уступање извођења јавних радова од стране државног органа, организације, установе или других правних лица који се сматрају наручиоцима јесте да сви органи и организације које се финансирају из буџета, дакле новцем пореских обвезника, спроводе набавке на начин који ће спречити злоупотребе, омогућити их по најповољнијим условима, већ према „начелима јавних набавки”.

Најважнија мера која може да се примени у постојећем законском оквиру је да се обезбеди већа транспарентност и конкуренција кроз интерне акте наручилаца и њихову примену, и да се ту предвиде обавезе које немају по закону, сматра Немања Ненадић.

– То је нарочито потребно на локалном нивоу где има више малих набавки. Мере би могле бити објављивање набавки које су испод прага и увођење праксе да позивају све регистроване привредне субјекте за обављање одређених делатности, на основу података из АПР и привредне коморе, не само из Панчева, већ и из других градова – каже наш саговорник.

Он додаје да би друге мере за повећање конкуренције, могле бити мониторинг Канцеларије за јавне набавке, ревизије Државне ревизорске институције, поступци пред Комисијом за заштиту права и слично, и закључује:

– Када би већи број јавних набавки био контролисан и када би било више случајева у којима је утврђено да су услови били дискриминаторни, када би се охрарбивали понуђачи да на њих указују и слично, када би кривци били кажњавани – онда би се последично смањио број таквих ситуација и омогућило повећање конкуренције.

Први Закон о јавним набавкама донет јула 2002, допуњен је 2004, а нови Закон је донет 2009. године. Важећи Закон о јавним набавкама, ступио је на снагу 1. јула 2020. Како је Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило крајем 2019. године, примена новог Закона о јавним набавкама донеће значајно смањење и поједностављивање поступака у области јавне набавке, и смањење администрације. Додатно, значајно ће се смањити трошкови учешћа у поступцима јавне набавке малим и средњим предузећима, што ће, како је наведено, допринети повећању броја понуда у поступцима јавне набавке, а тиме директно и већој тржишној конкуренцији и бољем квалитету и цени испоручених услуга или добара.

Ипак, према мишљењу Немање Ненадића, нови закон је у великој мери уназадио транспарентност, зато што је како наводи, кроз повећање прагова набавки значајно повећан број тендера које се спроводе без примене закона. С друге стране, пак закључује, унапређења су видљива у неким сегментима информација које се објављују на новом Порталу, као и кроз стимулисање да се набавке спроводе по партијама, кроз смањење директних контаката између понуђача и наручилаца.

Анализу јавних набавку помогао Реља Јарковачки

Панчево Си Ти, Ивана Предић

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress
%d bloggers like this: