Жалбе на решење Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средину

Удружења: бројне неправилности у пројекту за складиште Промиста

Подсећа се да је Промист до сада неодговорно и противно прописима управаљао комплексом свесно доводећи у опасност становнике града Панчева

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средину, донео је 4. јануара, Решење о неприступању израде студије утицаја на животну средину поводом пројекта пренамене објекта из области инустријске делатности у складиште готовог производа минералног ђубрива фирме „Промист” у Стаклари, одбацивши све примедбе и  мишљења која су поднета.

Рок за жалбу на решење истекао је 30. јануара, а жалбе су поднели грађани и удружења грађана, међу којима су и панчевачка удружења „Зелени мост“ и „Панчево није рупа“, те Иницијатива Одбранимо Теслу и Удружење грађана Институт за истраживање корупције Кареја Панчево, чије жалбе преносимо у сажетом облику.

Непрецизна количина ђубрива које ће се складиштити у Стаклари

Удружење грађана Институт за истраживање корупције Кареја Панчево, поднело је жалбу на ово решење, због како су навели погрешног или непотпуног утврђеног чињеничног стања. Они указују на кршење Закона о општем  управном поступку  и Правилника о техничким нормативима  за руковање и складиштење ђубрива у чврстом стању која садрже амонијум нитрат.

Институт Кареја наводи у жалби да не постоји прецизан попис ђубрива који ће се складиштити у Стаклари.

„Ако не постоји прецизан и коначан попис свих ђубрива, већ је све у стилу можда и или/или , шта више можемо закључити да и само предузеће још није одлучило коначан и прецизан попис ђубрива, али да се највише спомиње амонијум  нитрат што је доста неозбиљно и штуро за реконструкцију и пренамену Стакларе од стране фирме Промист д.о.о.. Непостојање термина, које ће се врсте ђубрива и кад складиштити недвосмислено представља непостојање свих обавезних техничких података за избор локације и изградњу складишта за ђубрива групе А и Б из члана 3, те је јасно да се у овом случају ради о повреди члана 5 став 1 тачка 4 Правилника о техничкин нормативима  за руковање и складиштење ђубрива у чврстом стању која садрже амонијум нитрат“, наводи се у жалби.

Удружење наводи и да амонијум-нитрат који је планиран за складиштење садржи преко 31,5% азота те спада угрупу А према Правилнику о техничкин нормативима  за руковање и складиштење ђубрива у чврстом стању која садрже амонијум нитрат. Тим документом је предвиђено да такво ђубриво мора да се одлаже  приземно, што како наводе, овде није случај јер Стаклара има просторије које су вишеспратне, а  нигде се не спомиње да ће се то променити те је прекршен још један члан горепоменутог Правилника.

Из удружења Кареја подсећају да према безбедносном листу међународне класификације супстанци, тзв. МСДС листа односно СДС, амонијум нитрат је веома реактивна и експлозивна супстанца са којом се посебно поступа

https://beta-static.fishersci.com/content/dam/fishersci/en_US/documents/programs/education/regulatory-documents/sds/chemicals/chemicals-a/S25160.pdf
https://sr.wikipedia.org/wiki/Amonijum_nitrat

„Информација за количине различитих врста ђубрива је непрецизна. Варира између количина од 4393,75 тона и 5272,50 тона, без тачног временског оквира, када ће се које ђубриво складиштити. Времески оквир је дефинисан у `једном моменту`, што је непрецизно. Наведена ђубрива припадају не само различитим подгрупам већ и групама  по Правилнику о техничкин нормативима  за руковање и складиштење ђубрива у чврстом стању која садрже амонијум нитрат“, пише у жалби.

Такође, како сматрају у Институту Кареја, не сме се занемарити и случај удеса, представљајући да исти није могућ, поготово када се узму у обзир бројни примери удеса са лагерованим ђубривом по свету у блиској прошлости. У случају удеса, хаварије, експлозије био би угрожен велики број људи, а не само становништво у непосредној близини складишта, упозоравају из удружења.

„Процедура која је покренута у вези са овим, нигде не третира тзв. безбедносни аспект, складиштења огромних количина опасне материје. Дакле, потпуно се занемарује чињеница да је вештачко ђубриво опасна материја, која може да експлодира. Небитно је на који би начин дошло до експлозије, последице би биле катастрофалне. На пример, било је довољно само шест тона вештачког ђубрива, 2011. године у Ослу, да изазове стравична разарања, када је у експлозији погинуло 8 а повређено 15 особа“, подсећају у удружењу и напомињу да град Панчево постаје мета, у коју многи могу да пожеле да пуцају.

Погрешна примена материјалног права и повреда управног поступка

Жалбу на решење Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, поднела је и Иницијатива Одбранимо Теслу. У жалби стоји да је у решењу дошло до битних повреда управног поступка (изрека решења противречна разлозима његовог доношења, захтев носиоца пројекта који је са намером позитивног решења непотпун, не садржи све потребне услове да би се о истом одлучило побијеним првостепеним решењем, изведени докази који управо утврђују супоротно од позитивног решавања нису у потпуности оцењени, нити су дати разлози њиховог неприхватања за одлучивање о неоснованости поднетог захтева, а чине их негативна мишљења Градске управе Панчева Секретаријата за заштиту животне средине, Удружења „Зелени мост“ и Удружења „Панчево није рупа“, Удружења грађана Институт за истраживање корупције „Кареја“ , Удружења „Карловачки виногради“ и велики број мишљења од стране заинтересоване јавности).

Такође, како се наводи, утврђено чињенично стање је погрешно и непотпуно, а дошло је и до погрешне примене материјалног права (погрешне примене Закона о заштити животне средине и осталих сродних закона који указују на подобност позитивног утицаја на животну средину таквог постројења и доношења оваквог првостепеног решења).

У жалби се тврди да у складиште није у складу са одговарајућим планским документом – План генералне регулације Целина 7 – Лука Дунав, „Green field 2“, Стара Утва и Стаклара у насељеном месту Панчево, јер тај документ не дозвољава севесо постројење на локацији комплекса „Стаклара“. Такође, заштитно одстојање од севесо постројења би захтевало минимум 1500 – 2500 м удаљености од насеља, док је предметна локација удаљена само 260 м од првог стамбеног објекта.

У жалби се каже да је првостепени орган доносећи поменуто Решење погрешно утврдио чињенично стање пропуштајући да утврди да је Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај издавањем локацијских услова прекршио надлежност за пренамену услова, обзиром да је издао локацијске услове за пројекат који није усклађен са планским документом.

„Првостепени орган је такође доносећи поменуто Решење, занемарио чињеницу да локацијски услови не садрже све обавезне услове и чињеницу да је захтев носиоца пројекта непотпун и да садржи само безбедносни лист за амонијум нитрат, док су били у обавези да доставе безбедносте листове и за остале врсте хемикалија (НПК, УРЕА, КАН, САН и МАП) чије складиштење се врши и/или је планирано у објекту. Занемарена је и чињеница да је захтев носиоца пројекта непотпун и да не садржи укупне капацитете складишта и да је захтев носиоца пројекта непотпун јер укључује само пројекат заштите од пожара и израђен је у овиру Закона о заштити од пожара који не препознаје удесе. Обзиром да је у питању севесо постројење које подлеже Закону о смањењу ризика од катастрофе и управљању ванредним ситуацијама и Закону о заштити животне средине, оператер севесо постројења је у складу са релевантним законима и одговарајућим правилницима био у обавези да припреми и поднесе Политику превенције удеса“, каже се у жалби.

Погрешна примена материјалног права, односи се на погрешну примену Закона о заштити животне средине и осталих сродних закона који указују на подобност позитивног утицаја на животну средину таквог постројења и доношења оваквог првостепеног решења, пише у жалби.

Подсећа се и да је носилац пројекта, Промист доо, до сада неодговорно и противно прописима управаљао комплексом свесно доводећи у опасност становнике града Панчева:

„Без решења за пуштање у рад севесо постројења омогућио је у периоду од 2017. до 2018. године складиштење опасне материје – вештачког ђубрива амонијум нитрата у великим у количинама на отвореном простору што није у складу са законским прописима.  У 2019. години је простор комплекса Стакларе изнајмио за потребе снимања индијског филма Baaghy 3 уз коришћење пиротехничких средстава“.

У жалби се закључује, да имајући у виду бројне неправилности везане за пројекат и безбедност по град Панчево предлаже се Министарству заштите животне средине да донесе решење којим се првостепено решење поништава, односно да се преиначи тако што ће се одбити као неоснован захтев носиоца Промист доо, и доношење привремене мере забране рада постројења до доношења коначне одлуке по овом предмету, с обзиром на то да већ раде и немају одговарајуће дозволе.

 

 

Редакција

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress
%d bloggers like this: