Пројекат за уређење пејзажне архитектуре и хортикултуре је из 2016. године

У оквиру реконструкције Улице Цара Лазара биће посечено 206 стабала

Старо дрвеће биће замењено новим. Биће засађено 350 стабала млеча, 114 садница ниских четинара, 4.683 шибља, и 88 садница полеглих ружа, и 8.412 квадратних метара травњака.

Прва фаза радова на реконструкцији Улице Цара Лазара, почела је половином новембра. У оквиру тог посла биће уређено 1.410 метара пута, од Улице Војводе Радомира Путника до Првомајске. Изводиће се радови на ископавању траса за постављање јавног осветљења, кишне и фекалне канализације.

Пројектом је обухваћена и рекострукција зеленила у улици. Пројекат за уређење пејзажне архитектуре и хортикултуре, израђен је давне 2016. године. Инвеститор је била некадашња ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева, а пројекат је израдио Пројектни биро Град Пут Лозница. Одговорно лице је Драгослав Ћирић, дипл. грађ. инж., а одговорна пројектанткиња Рајка Миланковић.

Како пише у пројекту, који је део техничке документације у оквиру спроведеног тендера Реконструкције саобраћајнице са инфраструктуром Улице Цара Лазара, додељеног почетком октобра ове године групи понуђача BAUMEISTER DOO GRADCOM BUILD доо Панчево и АД Сремпут Рума, у вредности од 227,3 милиона динара са ПДВ-ом, увид у постојеће стање извршено је на основу геодетске основе, као и самим обиласком терена и израдом мануала валоризације.

„Са израдом мануала валоризације добијамо веома важне податке на основу којих указујемо на ниво оштећења на стаблима, а што нам користи у даљем раду за предузимање мера на санацији дрвореда“, пише у пројекту.

Мапирано је чак 327 стабала, од који ће чак 206 бити посечено. Највише има јавора, али и других врста: жалосни дуд, дивљи кестен, липа, црвена шљива, бела бреза, смрча, туја, орах, леска, чемпрес, руска маслина или дафина, кисели руј, багрем, каталпа, шишмир. Дебљина стабала је између 11 и 100 сантиметара, што говори о томе да су за сечење одређене и младе саднице, јер се налазе на траси градилишта.

Дрвеће је у анализи оцењено оценама од 1 до 5, а вредновало се здравствено стање, оцена декоративности, и општа оцена стабла. Према нашој анализи, од 206 стабала, колико ће бити посечено, највише – 108 стабла, има оцену 2, намање је стабала оцењено јединицом – само девет. Преко 130 стабала ће бити уклоњена јер се налазе на траси градилишта, а око седамдесет ће бити посечено јер је у лошем стању.

Утврђено је да стабала пречника до 10 сантиметара има 20, пречника од 11 до 20 сантиметара 60 комада,  дрвећа пречника од 21 до 30 сантиметара има 86 комада, пречника од 31 до 40 сантиметара 50 комада, пречника од 41 до 50 сантиметара 11 комада, пречника од 51 до 70 сантиметара 9 комада, и пречника од 71 до 100 сантиметара два комада.

Пројектант пише да је основни циљ уређења зеленила у овој улици да стамбене блокове изолује од негативног дејства саобраћаја. Од укупне површине намењене простору за саобраћај, како се наводи, око 30 одсто је намењено зеленилу.

Стара стабла биће замењена новим. Биће засађено 350 стабала млеча, 114 садница ниских четинара, 4.683 шибља, и 88 садница полеглих ружа, и 8.412 квадратних метара травњака.

Приликом избора садног материјала, како пише у пројекту, водило се рачуна да се настави континуитет већ постојећег дрвореда, те да изабране врсте буду отпорне на градске услове, са дужим вегетационим периодом, како би биле испуњене заштитна, санитарнохигијенска и декоративно-естетска функција. Додаје се да саднице морају да буду из расадника, прве класе, висине око три метра, а обим стабла изнад кореновог врата треба да износи 12 до 14 сантиметара.

Цео посао коштаће 19,1 милион динара, од тога за припремне радове биће потрошено 1,9  милиона, за набавк усадног материјала 8,7 милиона, за израду травњака 4,2 милиона, а за непредвиђене радове обезбедиће се 1,7 милиона динара.

 

Ивана Предић

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress
%d bloggers like this: