Градска управа града Панчева обавештава јавност, а поводом штете која је услед невремена настала у недељу, 23. јуна 2019. године у катастарској општини Долово на пољопривредном земљишту у државном и у приватном власништву, да је образована Комисија за процену штете од елементарних непогода насталих у току 2019. године у пољопривреди на територији града Панчева, која је одмах изашла на терен.

Задатак Комисије је да изврши глобалну процену штете, што ће бити урађено у најкраћем могућем року и да извештај поднесе Градоначелнику града Панчева, затим Влади Републике Србије – Комисији за процену штета од елементраних непогода и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине.