После скоро пет месеци окончан поступак јавне набавке

Посао реконструкције дела Градског парка додељен добро познатим фирмама

Огранак Војводинапута Панчево STRABAG d.o.o. поднео је захтев за заштиту права због фаворизовања одређеног произвођача од стране наручиоца Града Панчева. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је ипак донела 23. јуна решење којим се захтев одбија као неоснован

Група понуђача FINNET инжењеринг, Gradcom Built и БГ Арх, добила је посао израде техничке документације и извођења радова у делу централног градског језгра. Посао је вредан 134.886,000.00 динара са ПДВ-ом и односи се на уређење Улица Војводе Живојина Мишића, Масарикове улице, и Трга краља Петра I по систему кључ у руке.

На тендер се јавило три понуђача- Декоформ, затим група понуђача СЕТ Шабац и STRABAG d.o.o., који су понудили цену од око 124 милиона динара без ПДВ-а, док је група понуђача FINNET инжењеринг, Gradcom Built и БГ Арх понудила цену од 112 милиона динара без ПДВ-а.

У Одлуци о додели уговора, стоји да су понуде Декоформ-а и групе понуђача СЕТ Шабац и STRABAG d.o.o. неприхвтљиве јер нису испунили услове у вези са предметом набавке и техничком спецификацијом, док је понуда групе понуђача FINNET инжењеринг, Gradcom Built и БГ Арх била прихватљива и уговор је додељен њима. Од укупног посла 34,4 одсто ће радити FINNET инжењеринг (извођење радова на атмосферској и фекалној канализацији, и водоводу), БГ Арх ће учествовати у послу 1,96 одсто у изради идејних и изведених пројеката, док ће највећи део посла, чак 64 одсто носити Gradcom Built и радити на партнером уређењу и на реконструкцији јавног осветљења.

Одлука о додели уговора донесена је 16. септембра, а јавна набавка је расписана још 29. априла. Након што је поднет захтев за заштиту права, како смо писали, рок за пондошење понуда је продужен до 26. августа. Крајем маја, STRABAG d.o.o. огранак Војводинапут Панчево, поднео је захтев за заштиту права у поступцима јавних набавки, а Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки донела је 23. јуна решење којим се захтев одбија као неоснован, а који је Град Панчево запримио 9. августа.

У решењу у који смо имали увид стоји да је STRABAG d.o.o. захтевом за заштиту права оспорио поступање наручиоца при изради конкурсне документације, те да је прекршио чланове 7. и 9. и 93. Закона о јавним набавкама. Навели су да су благовремено указали наручиоцу на неправилности, али да је Град није прихватио аргументе.

Главне замерке се односе на то да је наручилац преузео посао пројектанта и унапред одредио елементе који фаворизују конкретног произвођача „којем је омогућено да путем издавања атеста за бетонске елементе не старијег од 12 месеци сам одређује који ће понуђач моћи да поднесе понуду како би испунио куслове из конкурсне документације“. Напомињу да само један произвођач префабрикованих бетонских елемената, МН из Лознице чији је производ био заступљен и у другим тендерима са истим предметом, може да испуни тражени захтев.

Слично је и за електроинсталације где STRABAG d.o.o. указује да парковске светиљке тражених карактеристика могу набавити искључиво од једног добављача призвођача BUCK из Београда.

У изјањшавању Град Панчево је навео да је у питању наставак уређења Градског парка, те је за ту трећу фазу јавне набавке за уређење Градског парка, превиђен исти изглед, да постоје и други произвођачи ван територије Србије који могу да испуне захтеве за бетонске плоче, и да је исти и са светиљкама те да постоји још један произвђач – Minel Schreder из Београда.

Фирме које су добиле посао, добро су познате панчевачкој јавности и често добијају градске послове. Примера ради, панчевачка фирма Gradcom Build, која је отворена 2018. године, има 20 запослених и бави се, како стоји у АПР-у изградњом путева и аутопутева, прошле године добила је заједно са миљеницима власти Сремпутем (који је добио и посао јавно-приватног партнерства у области путне инфраструктуре) велики посао израде техничке документације и извођења радова на уређењу Његошеве улице у вредности од 46,5 милиона динара. Ове године Gradcom Build је са познатим партнером БГ Арх добио и посао уређења партерних пешачких површина у Старчеву, вредан 13,5 милиона динара.

Такође, у августу ове године заједно са још две добро познате фирме – Baumeister и Сремпут Рума, победили су на тендеру за реконструкцију саобраћајнице са инфраструктуром Улице Цара Лазара у Панчеву, који је вредан 227,3 милиона динара.*

*Текст је допуњен овом информацијом у 19:38 сати.

 

 

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress