Избори и особе са инвалидитетом

Лакше информисање, доступнија изборна места, лакши увид у бирачки списак: Шта се променило на боље, а шта остало на нивоу предлога

Слепе и слабовиде особе у Србији морају да гласају уз асистенцију помагача јер гласачки листићи нису штампани на Брајевом писму

Парламентарни и локални избори који се одржавају 21. јуна показаће да ли су промене донете како би се побољшао положај особа са инвалидитетом у изборном процесу заиста и примењене. Од лакшег информисања, доступнијих изборних места и лакшег увида у бирачки списак, шта се све променило на боље за особе са инвалидитетом, а шта је још увек остало на нивоу предлога.

Почетком децембра 2019. године, Републичка изборна комисија (РИК) и Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије потписали су Протокол о сарадњи којим се особе са инвалидитетом укључују у рад изборних органа, а у циљу унапређења изборног поступка. Осим тога, особама са инвалидитетом се, према Протоколу, гарантује да ће им изборна места сада бити лакше доступна.

Шта је урађено?

Када је у питању унапређење права особа са инвалидитетом у изборном поступку, проф. др Маријана Пајванчић из Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије (ЦСЖ) указује да је промењено више значајних ствари у вези са самим чином гласања.

Приступачност бирачких места за особе са инвалидитетом

Говорећи о приступачности бирачких места за особе са инвалидитетом, проф. др Пајванчић наводи неколико важних измена.

Најпре, усвојена је одлука о одређивању приступачности бирачких места за особе са инвалидитетом. Затим, израђено је упутство о начину процене приступачности бирачких места у којима су садржани критеријуми за процену приступачности бирачких места. Новина су и обуке особа које су радиле на сагледавању приступачности бирачких места, а локалне самоуправе су организовале тимове који радили на сагледавању приступачности бирачких места. На крају, сачињен је Извештај о приступачности бирачких места и одређена су нова бирачка места, где је то било могуће, која обезбеђују приступачност.

Информисање о правима бирача и уопште информисања о изборном поступку

Врло важна промена односи се на информисање о правима бирача и уопште информисања о изборном поступку. Испоштован је договор са Повереницом за равноправност, која је дала своју препоруку да се то побољша, нарочито информисање слепих и слабовидих особа, и глувих и наглувих особа”, објашњава проф. др Пајванчић. Пружаоци медијских услуга су дужни да у складу са могућностима прилагоде свој програм лицима са инвалидитетом, објашњава Владана Јараковић, правница ЦРТЕ.

„Свакако, ова обавеза је израженија у току изборних процеса. РЕМ је надлежан да их контролише и у том смислу. РЕМ је прошле године донео Препоруку о већој доступности програмског садржаја особама са инвалидитетом. А она има посебну одредбу која се односи на предизборну кампању. Њоме се препоручује пружаоцима медијских услуга који имају дозволу за пружање медијске услуге на подручју Републике, да свој целокупан предизборни програм учине доступним глувим особама путем отворених или скривених титлова или знаковног језика”, каже Јараковић.

Бранка Бркић из Савеза слепих каже да се слепе и слабовиде особе највише информишу преко медија, а да информисање олакшава и то што је на сајтовима многих институција и установа, али и неких медија (РТС,РТВ) омогућена и опција читања онога што је написано на екрану. Слично би, каже, требало да буде и на телевизији.

„Важно је да се о томе води рачуна када се износи нека статистика, или када се у току неких емисија презентују програми или кандидати. Важно је да све оно што је на екрану представљено или графиком, или у неком тексту, да то или сам водитељ програма прочита, или да евентуално постоји нека нарација како би људи знали шта је то што пише на екрану“, истиче наша саговорница.

Обуке за инструкторе

РИК је почев од 2016. године, у сарадњи са организацијама које се баве овим питањима и самостално, предузео низ активности и радњи, каже за Истиномер Весна Миздрак из РИК-а, и издваја да је једна од новијих спровођење обука за инструкторе.
Републичка изборна комисија је организовала и спровела обуке за инструкторе, односно лица која су у каснијем периоду спровела обуке за рад у сталном саставу бирачких одбора, као и у проширеном саставу за представнике политичких странака које су се одазвале. Током обука нарочита пажња је посвећена посебним правилима гласања особа са инвалидитетом, као и других бирача који услед оправданих разлога (здравствени разлози, стара лица..) нису у могућности да на бирачком месту самостално гласају”, објашњава наша саговориница.

Додаје да је обука подразумевала обучавања о „праву лица која се крећу уз помоћ пса водича, која користе печат са подацима о личном идентитету или са угравираним потписом, лица која гласају уз помоћ помагача као и о процедури и правима лица која гласају ван бирачког места”.

Унапређење остваривања изборних права слепих и слабовидих особа

Осим што ће сада моћи да користе факсимил или печат за све исправе за које се тражи потпис бирача у изборима, особе са инвалидитетом ће моћи пре изборног дана да се пријаве да не могу да гласају на бирачком месту. Проф. др. Пајванчић истиче да је једна од важних промена и доступност података који су садржани у бирачким списковима.

Бирачки спискови се иначе воде у Министарству за локалну самоуправу и државну управу и први драфт, односно први листинг бирачког списка који је објављен није давао могућност особама које су слепе и слабовиде да остваре увид у бирачки списак и провере да ли се налазе на том списку или не”, каже проф. др Пајванчић, и додаје да је Министарство након упућене молбе Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије, омогућило и особама које су слепе или слабовиде да провере свој статус у бирачком списку.

У одговору Министарства наводи се да је „имплементирана могућност да се путем аудио фајла – који ће изговарати слова са слике, иста унесу, и на тај начин омогућено је слепим и слабовидим лицима да електронским путем провере да ли су уписани у јединствени бирачки списак, како би равноправно са осталим грађанима и грађанкама остваривали своја изборна права”.

Гласање путем шаблона за сада само предлог

Слепе и слабовиде особе у Србији морају да гласају уз асистенцију помагача јер гласачки листићи нису штампани на Брајевом писму, а није могуће гласати путем шаблона, каже за Истиномер Повереница за родну равноправност Бранкица Јанковић.

Гласање преко шаблона је иначе гласање путем посебних образаца који имају отворе на местима који одговарају местима редних бројева испред имена кандидата на гласачким листићима.
Иако каже да је било речи и о увођењу опције гласања путем шаблона за слепе и слабовиде особе, тај сегмент је остао на нивоу предлога, истиче проф. др Пајванчич.

„Гласање путем шаблона за слепе и слабовиде особе би омогућило да они самостално, потпуно самостално гласају. Дакле, без тога да им неко у томе помаже и да на тај начин заштите тајност гласања. То, међутим, у овом моменту заправо није било могуће учинити јер се велики број избора истовремено обавља и било би више шаблона. Тако да, тај први, да тако кажем, покушај да се помоћу шаблона учини гласање за слепе и слабовиде бираче не би требало користити на овим изборима јер се бирају и локални и покрајински и републички парламенти, тако да се може створити проблем”, закључује она.

Бркић каже за наш портал да је „њихова жеља била са се уведе шаблонско гласање. Међутим, како каже, електронско гласање је оно што је најпотпуније”, али изискује доста финансија.

Опет, Бркић истиче да увођењем гласања путем матрице не би требало искључити остале начине гласања за особе са инвалидитетом, и да треба да се води рачуна и о слабовидима, те да се на изборним листићима користе и већи фонтови и контрасти.

„Шаблонски начин гласања је бољи, али није ни он тако добар зато што постоји висок проценат слепих и слабовидих који су касније изгубили вид и који можда нису били у могућности да савладају Брајево писмо, нити тактилно партиципирање информисања. Матрица би много тога побољшала у односу на садашњи период, али свакако не би требало да се укида могућност да неко ко жели да гласа уз помоћ асистента, или помагача кога он сам одабере, да та могућност и даље постоји”, каже она.

Како је у региону?

Када је реч о овом начину гласања за слепе и слабовиде, у региону су га користиле поједине земље. Једна од њих је Црна Гора, у којој је гласање путем шаблона прописано Законом о избору посланика и одборника, након што је први пут коришћен на председнилким изборима 2013. у Даниловграду.

„То обезбјеђује да се не може погријешити када се листић стави у сам шаблон. Обично се догађа да члан бирачког одбора стави листић у шаблон, тако да је то додатна гаранција да је листић правилно стављен у шаблон. На горњој корици се налазе округли прорези тамо гдје се на листићу налазе бројеви изборних листа и гласач са оштећеним видом унутар тих прореза оловком заокружује жељену изборну листу”, наводи Горан Мацановић, Извршни директор Савеза слепих Црне Горе.

Самостално гласање за слепе и слабовиде у Хрватској, како наводи Извршна директорка Савеза слепих Хрватске, је омогућено тако што је бирачки одбор на гласачком месту гласачима уручивао инструкције за гласање на Брајевом писму, гласачки листић за избор председника Републике Хрватске и матрицу помоћу које је слепа особа могла да попуни гласачки листић самостално. Из Хрватског савеза слепих наводе да се за сваке изборе тражи најбоље решење. Тако, када је реч о парламентарним изборима, како због велики број листа није могуће прилагодити гласачки листић, док је изводљивије направити инструкције за гласање у аудио формату и на Брајевом писму.

Из Савеза слепих у Републици Српској наводе да код њих самостално гласање за слепе и слабовиде није обезбеђено, већ да се гласа уз помоћ пратиоца, јер је, како наводе, до електронског и шаблонског начина гласања тешко доћи.

Гласање на бирачком месту

Важна новина, када је реч о гласању на бирачком месту, односи се на особе које су слепе и слабовиде, које ће сада моћи уз помоћ пса водича ући на бирачко место. Ова новина укључена је и у оквиру садржаја обуке за инструкторе, који ће обучавати чланове бирачких одбора.

https://www.istinomer.rs/analize/koliko-je-pristupacan-izborni-proces-osobama-sa-invaliditetom/

Миљана Милетић, Истиномер

Subscribe
Обавести ме о

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: