Шта пише у предлогу пројекта ЈПП за јавно осветљење

Квалитнија мрежа јавног осветљења и уштеде од најмање пет одсто у буџету

Први предлог пројекта јавно-приватног партнерства у Граду Панчеву реконструкције и дугогодишњег одржавања система јавног осветљења на територији града применом мера уштеде енергије, усвојен је на јучерашњој седници Скупштине града, након добијања сагласности републичке Комисије за јавно-приватно партнерство. Следи расписивање тендера, а једна од фирми која је заинтересована за инвестицију јесте руска Међународна расветно-техничка корпорација «БООС ЛАЈТИНГ ГРУП», са којом је Град Панчево недавно потписао меморандум.

Градоначелник Града Панчева, Саша Павлов каже да ће ово ЈПП донети најмање пет одсто директне уштеде у буџете на досадашње трошкова јавног осветљења, те да локална самоуправа неће имати никаква новчана улагања.

„Имаћемо квалитетнију мрежу јавног осветљења, и проширену мрежу по насељеним местима, а истовремено и озбиљну уштеду у буџету. Инвестицију финансира приватни сектор, град се кредитно не задужује већ из остварене уштеде плаћа наканду за примену мера енергетске ефикасности.“, оценио је Павлов.

У предлогу пројекта који је доступан на линку, стоји да је стање система јавног осветљења у прилично лошем стању, а очекивано је и поскупљење електричне енергије. Главне карактеристике, како се наводи, јавног осветљења у Граду Панчеву су застарелост и неефикасност, због чега се не обезбеђује квалитетно осветљење и постоје велики трошкови за одржавање и енергију. Поред тога, функција система је битно нарушена дугогодишњим недовољним или лошим одржавањем.

„Имајући у виду да Град Панчево не располаже довољним финансијским средствима нити има на располагању техничку експертизу на реализацију пројекта реконструкције јавног освељења ангажовање приватног артнера применом модела ЈПП за Град представља атрактивно решење“, стоји у  предлогу пројекта.

Основни елеметни концепта ЈПП су јасна алокација одговорности подела ризика и рок трајања пројекат. Концепт ЈПП пружиће локалној самоуправи смањење трошкова за одржавање јавне расвете која тренутно износи милион евра.

Према пројекту обавезе приватног партнера је израда пројектне докуменатацију за извођење услуге реконструкције, извођење услуге реконструкције постојећег система јавног осветљења и услуга замене светиљки штедљивим ЛЕД светиљкама; услуге набавке, текуће одржавање система током трајање уговорног периода од 15 година, и гаранција квалитета осветљења и постизање мера уштеде енергије током трајања уговора.

Обавезе јавног партнера би биле да сноси трошкове за утрошену електричну енергију и трошкове дистрибутивног система, те да исплаћују годишњу накнаду приватном партнеру.

Пројекат превиђа замену 16.668 светиљки јавног остетљења од постојећијих 17.163, замена ЛЕД светиљки, замену оштећених светиљки и проширивање система јавног осветљења. 31 ЛЕД светиљка и 464 комада рефлеткора неће бити замењени јер њихова замена не би била сврсисходна.

Приликом избора светиљки водиће се рачуна да оне буду технолошки најсавременије од доступних светиљки на тржишту у том тренунтку, наводи се у пројекту.

Набавка и инсталирање опреме и софтвера за надзор и урпављање омогућило би смањење броја радних сати јавног осветљења на годишњем новоу и свео га на оптималних 4.000 сати, уместо садашњих 4.046.

Приватни партнер има обавезу да обезбеди резерне делове до истека 15 година, у случају да то не оствари, јавни партнер има на располагању читав низ средстава обезбеђивања пре свега финнасијских (активирање банкарске гаранције, плаћање пенала, и друга средства предивђена уговором).

Према плану годишња потрошња електичне енергије уштеда од 76,47 одсто одсто – са досадашњих 10.739.528, ЛЕД светиљке потрошиће само 2.526.599 киловат сати. Очекује се и смањење емисије угљен-диоксида  са 5.692 на 1.339.

Процењена вредност јавне набавке је 11.889.665,13 динара.

Формира се Друштво посебне намене. То је привредно друштво које ће основати приватни партнер за потребе закучења јавног уговора, који мора да има надзорни одбор од три члана, где два члана именује представник приватог парнера, а трећег предлаже јавни партенр, који има сва права као представници приватног партнера. Надзорни одбор сваке године 30. маја припреми извештај о резултатима пословања и постигнутим финансијским уштедама, и о томе писмено извештава градоначелника и Скупштину града.

Приходи од уштеде расхода за електричну енергију 566.935 евра годишње и приходи од уштеде расхода за одржавање дела система ЈО од 219.409 евра за првих 13 година пројекта и 69.397 евра годишње за последње две године. Укупне остварене уштеде за период трајања пројекта биће 11.495.135 евра.

 

 

 

 

 

Ивана Предић

Subscribe
Обавести ме о

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: