Одговори из ЈП Урбанизам и Секретаријата за урбанизам, саобраћај и стамбено-комуналне послове

Како су одређивани услови за учешће на конкурсу и локације за киоске у Градском парку?

На јавни оглас за јавно надметање за избор корисника јавне површине за привремено постављање киоска Града Панчево, који је објављен на сајту града 4. априла ове године, са роком до 25. априла, дан раније пристигла је само једна пријава Предузећа за трговину на мало Штампа систем ДОО Београд. Реч је укупно шест киоска у првој зони – три четвроугана и три осмоугаона од по 12 м2. Цена закупа за објекте у првој зони износи 844 динара – до 7м2, док се простала површина наплаћује по 760 динара.

Седница Комисије за спровођење поступка давања на коришћење дела површине јавне намене за постављање киоска и монтажних гаража, одржана је 25. априла, у саставу: Иван Дупор, представник Секретаријата за имовину и председник Комисије; Бранка Латиновић Пуљевић, из Секретаријата за имовину; Марија Вранеш и Марија Јелисавчић, из Секретаријата за финансије; Душан Грбић, Золтан Керекеш, из Секретаријата за урбанизам, саобраћај и стамбено-комуналне послове, констатовала је да је једина пристигла пријава благовремена и потпуна, те се приступило јавном надметању. Учесник јавног надметања је понудио цену од 240.000 динара, и при њој остао три пута. Комисија је констатовала да је јавно надметање успело.

На основу тог документа издато је Решење о коришћењу површина јавне намене за постављање киоска, на пет година, које је потписао Саша Павлов, градоначелник Града Панчева, 14. маја ове године.

Међу условима за учествовање на јавном надметању (о чему смо писали) били су и следећи: доказ о запошљавању лица са инвалидитетом, доказ о обављању трговинске делатности дуже од 15 година, доказ о о запошљавању више од 700 радника, доказ о бруто приходу у 2016. години, преко 5 милијарде динара. Предузећа за трговину на мало Штампа систем ДОО Београд, доставило је потребну документацију, коју смо добили на основу захтева за приступ информацијама од јавног значаја.

Из уверења из АПР-а се може видети да је предузеће основано 2. јуна 2005. године, али да је Штампа комерц којем се Штампа систем припојила, основано 31. јула 1998. године.

Документи показују и да је 2009. године дошло до спајања Штампа комерца и Штампа преса, са Штампа системом. Предузећу се 2013. године припаја и Центро штампа, годину дана касније и Предузеће за трговину на мало Just a moment. Исте године припајају и Центропроизвод инвестментс, а 2017. се Штампа систем издваја и оснива се Штампа плус.

У биласу успеха стоји да су приходи предузећа у 2016. години износили 8,760,952.00 динара.

Биланс успеха

У марту 2016. године Предузеће за трговину на мало Штампа систем ДОО Београд има 1.565 запослених, а међу запосленима су и 32 особе са инвалидитетом.

На питање због чега су критеријуми били такви да могу да их испуне само велике фирме из Секретаријата за урбанизам, саобраћај и стамбено-комуналне послове Градске управе Града Панчева, добили смо следећи одговор:

„С обзиром да су локације које су биле предмет лицитације налазе у првој зони те да је оглас расписан као јединствен, због високих трошкова прикључења на комуналну инфраструктуру и електро мрежу, а из честог одустајања корисника од постављања истих због несагледавања горе наведих трошкова и слабије наплате комуналне таксе за постављање киоска одлучено је да се услови пооштре како би се јавиле само фирме које би измириле све трошкове… реализовале постављање киоска и редовно измиривале комуналну таксу“.

Осим спорних критеријума приликом одабира корисника јавне површине, проблематичне су и локације на којој су киосци постављени јер су неки од њих постављен на сред парка. Киосци се налазе на углу Трага краља Петра и Улице Димитрија Туцовића, на углу Трга краља Петра и Улице Змај Јовине, на углу Трга краља Петра и Улице Живојина Мишића, у Улици Ослобођења 12, у Улици Светог Саве, плато код улаза на Аутобуску станицу, угао Трга Николе Тесле и Улице Војводе Петра Бојовића. Сви објекти осим два киоска у Градском парку, су отворени.

На питање како су одређиване локације за киоске (који су били критеријуми) које је добила фирма Штампа систем на јавном надметању 25. априла 2018. на коришћење од пет година, из Јавног предузећа Урбанизам, одговорили су „да су саставни део Правилника о условима за постављање привремних монтажних објеката на површинама јавне намене, и све микролокације за постављање киоска али да ЈП Урбанизам нема сазнања коме су локације дате на коришћење након јавног надметања“.

Урбанисте смо питали и како објашњавају одлуку о постављању три киоска у Градском парку у кругу од 100м, те да ли су они постављени тако да не нарушавају урбанистички заокружену целину. Из јавног предузећа су рекли:

Приликом одређивања локација критеријуми који су били опредељујући су могућност прикључења на комуналну инфраструктуру и електричну енергију, фрекветност, и атрактивност локације у циљу стицања прихода града“.

Ивана Предић

Subscribe
Обавести ме о

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: