Актуелни пројекти јавно-приватних партнерстава у Панчеву

Градски челници обећавају квалитетнији превоз и јавно осветљење

Најављеним јавно-приватним партнерствима у Панчеву очекује се побошљшање јавног превоза (нова аутобуска станица, нова аутобуси) и јавне расвете. Застарелост, неефикасност, смањење расхода и повећана транспарентност разлози су за покретање ЈПП

Реализација јавно-приватног партнерства (ЈПП) у Панчеву у две области је у току, а план локалне самоуправе је да се овакви пројекти спроведу у још две области:

За први предлог ЈПП у Граду Панчеву, реконструкцију и дугогодишње одржавања система јавног осветљења на територији града применом мера уштеде енергије, који је усвојила Скупштина Града, у току је, према речима градоначелника Панчева Саше Павлова, израда конкурсне документације за тендер који ће бити убрзо расписан.

Једна од фирми која је заинтересована за инвестицију јесте руска Међународна расветно-техничка корпорација „БООС ЛАЈТИНГ ГРУП0, са којом је Град Панчево недавно потписао меморандум о сарадњи.

Павлов каже да ће то ЈПП донети најмање пет одсто директне уштеде у буџету, те да локална самоуправа неће имати никаква новчана улагања.

У предлогу пројекта који је доступан јавности, стоји да је стање система јавног осветљења у прилично лошем стању, а очекивано је и поскупљење електричне енергије. Главне карактеристике јавног осветљења у Граду Панчеву су, како се наводи, застарелост и неефикасност, те велики трошкови за одржавање и енергију. Поред тога, функција система је битно нарушена дугогодишњим недовољним или лошим одржавањем.

„Имајући у виду да Град Панчево не располаже довољним финансијским средствима нити има на располагању техничку експертизу на реализацију пројекта реконструкције јавног осветљења ангажовање приватног партнера применом модела ЈПП за Град представља атрактивно решење”, стоји у предлогу пројекта.

Наводи се да ће концепт ЈПП пружити локалној самоуправи смањење трошкова за одржавање јавне расвете која тренутно износи милион евра.

Према пројекту обавезе приватног партнера је израда пројектне докуменатације за реконструкцију постојећег система јавног осветљења и услуга замене светиљки штедљивим ЛЕД светиљкама; услуге набавке, текуће одржавање система током трајање уговорног периода од 15 година, и гаранција квалитета осветљења и постизање мера уштеде енергије током трајања уговора.

Обавезе јавног партнера би биле да сноси трошкове за утрошену електричну енергију и трошкове дистрибутивног система, те да исплаћују годишњу накнаду приватном партнеру.

Пројекат превиђа замену 16.668 светиљки јавног осветљења од постојећијих 17.163, замена ЛЕД светиљки, замену оштећених светиљки и проширивање система јавног осветљења. Процењена вредност јавне набавке је 11.889.665,13 динара.

atp

Други пројекат ЈПП који се односи на јавни превоз, наћиће се пред одборницима на седници Скупштине града, у петак, 5. априла. Реч је о Концесионом акту за поверавање обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији града Панчева, који је доступан на линку.

За градску власт тај пројекат је, према речима градоначелника, веома значајан што због незадовољства грађана квалитетом и квантитетом услуге Аутотранспортног предузећа Панчево (АТП-а), што због великих улагања која Град не може да финансира.

„Панчеву недостаје 20-25 нових аутобуса, а град у овом тренутку не може то да их набави, имајући у виду друге потребе и кратке рокове. Због тога смо се одлучили за приватног партнера, и врло сам позитиван према садржини пројекта”, каже Павлов.

Као разлози за ЈПП у документу се наводе: смањење јавних расхода; смањење асиметрије информација између пореских обвезника и јавне администрације; повећана транспарентност преусмеравања јавног новца у области јавних инвестиција; смањење јавног дуга и друго.

Према предлогу пројекта приватни партнер има обавезу да у року од три месеца од склапања уговора купи 10 нових аутобуса, а сва возила (још 50) најкасније у року од шест месеци. Сва возила морају задовољавати стандард Еуро 6. Четрдесет аутобуса треба да буду дужине не мање од 10,8 метара, са минимум 40 седишта, а процењена вредност им је 150.000 евра. Предвиђена је набавка и 20 мањих аутобуса, дужине до осам метара.

У периоду од годину дана од закључења уговора концесионар је у обавези да пусти у рад нову аутобуску станицу, са сервисом и техничким прегледом. Како смо сазнали од Саше Павлова, нова станица ће се налазити у простору Багремара.

Простираће се на 1,4 хиљаде квадратних метара на три етаже, са подрумом, приземљем и спратом. Имаће три долазна перона, и пет резервних.

Град Панчево има обавезу да помогне око исходовања дозвола за градњу и око инфраструктуре, да редовно плаћа субвенције за превоз путника и нема право да током концесионог периода другимпревозницима омогући ову делатност.

У документу постоје и неопходни услови које понуђач мора да испуни, међу којима су: да је квалитетно пружио јавну услугу превоза у најмање три локалне самоуправе које имају преко 50.000 становника и то најмање две године; годишњи приход 15 милиона евра у последње три године; да има најмање 100 возила старих до 10 година са минимум Еуро 5 моторима.

Осим нових возила, превиђен је нов начин наплате карата, као и електронске карте.

Према предлогу пројекта 123 радника АТП-а остаће без посла, а отпремнине у износу од 45 милиона динара, обезбедиће концесионар и уплатити тај износ Граду Панчеву у року од 30 дана од закључења уговора.

Уговор се потписује на 25 година, а за реализацију пројекта процењено је да ће приватном партнеру бити потребно 2,3 милијарде динара.

Према динамици реализације ЈПП-а, уговор са приватним партнером ће бити потписан почетком октобра ове године, а током месеца би требала да почне и имплементација.

ATP

Остала два јавно-приватна партнерства – финансирање изградње и одржавање локалних путева и финансирање изградње и управљање постројењем за прераду комуналног отпада – биће покренута у наредном периоду.

Вредност изградње локалне путне инфраструктуре, у Панчеву и насељеним местима, биће око две миљарде динара, открива Павлов. Уговор ће важити 10 година, а локална самоуправа ће имати обавезу плаћања таксе за приступ новоизграђеној инфраструктури. Такође, приватном партнеру биће додељени и послови и зимског и летњег одржавања путева, у граду и у насељеним местима.

 

Текст је написан у оквиру пројекта „Транс(паре)нтније – Јавне финансије јесу наша ствар”, који реализује „Центар за образовање и транспарентност” (ЦЕТРА) из Панчева, уз помоћ и сарадњу организација „Крила наде” из Босне и Херцеговине, и организација „Фрактал” и ЦЕКОР из Србије и уз подршку Европске уније. Ставови изнети у тексту не слажу се нужно са ставовима партнера у реализацији пројекта.

Ивана Предић, Pancevo city

Subscribe
Обавести ме о

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: