Донета одлука о покретању ликвидације панчевачке здравствне установе

Грађани и грађанке Панчева платиће 320 милиона динара дуга Апотеке Панчево

Укупан дуг 403.027.420,75 динара

На данашњој седници Скупштине града Панчева, одборници и одборнице су усвојили Одлуку о укидању Апотеке Панчево и покретању поступка ликвидације. Како пише у документу ликвидација почиње даном регистрације те Одлуке код Агенције за привредне регистре и објављивањем огласа о покретању ликвидације. За ликвидационог управника именована је Ивана Арсеновић, а накнаду за њен рад одредиће својим актом градоначелник.

У образложењу Одлуке стоји да више не постоји потреба оснивача за делатношћу Апотеке Панчево, имајући у виду чињеницу да од 31. децембра 2015. године та здравстена установа не обавља своју регистровану делатност.

Како је Град Панчево преузео права оснивача 2003. године над том здравственом установом, у складу са Законом о здравстевној заштити, преузеће и дугове Апотеке који тренутно, према подацима Принудне наплате Народне банке Србије, износе 403.027.420,75 динара. Рачун Апотеке је у блокади од 31. децембра 2015, односно 1.764 дана.

На данашњој седници усвојен је и предлог Одлуке о закључењу Споразума о регулисању међусобноих односа између Феникс Фарма доо Београд и града Панчева. Ова фармацеутска кућа је највећи поверилац Апотеке Панчево, са којим је Град Панчево закључио споразум о репрограму дуга. Наиме, пресуда Привредног суда у Панчеву од 18. априла 2019. године, натерала је градску власт да почне да решава проблем дугова Апотеке Панчево који постоји годинама. Том пресудом граду Панчеву је наложено да исплати Феникс Фарми 327.161.140,39 динара са законском затезном каматом, која тече од 02. априла 2017. године и трошкове парничног поступка од 1.553.556 динара.

Тадашњи градоначелник Саша Павлов се у марту ове године обратио Министарству финансија и затражио да, с обзиром да у буџету за 2020. нису планирина средства за Апотеку Панчево, што би, како је навео, додатно угрозило ликвидност градске касе, Министарство предложи Влади Србије да донесе одлуку о обезбеђивању недостајућег износа за реализацију обавезе по репорграму за 2020. годину. Међутим, Граду Панчеву тада нису обезбеђена средства.

Како је рекао данас Александар Стевановић, градоначелник града Панчева, финансијска помоћ од 80 милиона динара је ипак стигла. Међутим, локална самоуправа ће према споразуму морати да исплати повериоцу 327.161.140,39 динара, у ратама до 31. децембра 2022. године, а уколико рате буду редовно исплаћиване, Феникс Фрама ће опростити граду затезну камату од 185,5 милиона динара. Град Панчево се такође обавезао да повуче жалбу на пресуду.

Предвиђено је 28 рата у износу од 21 односно 10, 9 милиона динара, а новац за прву, другу и трећу рату у 2020. години, обезбеђен је Одлуком о изменама одлуке о буџету, усвојеном на данашњој седници Скупштине града, у износу од 65, 7 милиона динара.

У писму градоначленика Министарству финансија, из марта ове године, стоји да је из градског буџета на основу извршених пресуда по тужбама наплаћено нешто више од 53 милиона динара у 2019. години, а у 2020. години 3,6 милиона. Ове године планирано је 12 милиона за исплату повериоцу Green life из Црепаје, али им је исплаћено прво милион, на основу вансудског поравнања па још 8,4 милиона. Обавезе за неисплаћене зараде запосленим женама за време одржавања трудноће и породиљског одсуства, и одсуства ради неге детета, нису измирене

Одборник Српске радикалне странке Петар Јојић, који је ову тему ставио у фокус на данашњој седници Скупштине града, рекао је да су за овакав исход и затварање Апотеке Панчево, са енормним дугом, криви полиција, тужилаштво и судови који нису реаговали на време и спречили криминално понашење у Апотеци Панчево.

 

Ивана Предић

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress
%d bloggers like this: