У области јавног превоза, осветљења и путне инфраструктуре

Анекси уговора о јавно-приватном партнерству

Нови рокови за замену светиљки, измена реконструкције улица, и увођење накнаде за израду годишње карте за превоз повлашћених категорија становиштва

Изградња великог броја вишепородичних стамбених објеката у Панчеву, који се налазе у ширем центру града, где су постојали стари приземни објекти, допинела је, како пише у градској документацији, потреби за обезбеђивањем веће количине електричне енергије за стамбене објекте, него раније тако да је Електродистрибуција Панчево морала да изгради нове трафо станице на свој терет. То је довело до измена у начину снабдевања мреже јавног осветљења електричном енергијом и до потребе раздвајања и израде нових прикључака како би мрежа јавног осветљења била у оквирима нових трафо рејона.

Према уговору о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције и модернизације система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са LED технологијом са ДОО МСК „БЛ ГРУП“, закљученим 30. јануара прошле године, предвиђена је замена 20 такозваних РОЈО разводних ормара јавног осветљења. У новим околностима постоји потреба за чак 404 ормара, тако да треба обезбедити још 384. Анексом уговора приватни партнер се обавезао да недостајуће ормариће обезбеди о свом трошку, док ће град обезбедити све пратеће грађевинске и електро радове за потребе уградње нових разводних ормара.

Такође, предмет Анекса је и изузимање из уговора замене светиљки у Старом градском језгру и шеталишту поред реке Тамиш, јер је град Панчево обезбедио средства за радове у овим деловима града. Из уговора је, на предлог града, изузет и локалитет на Тргу неолита у Старчеву, услед како се наводи очувања амбијенталне целине.

На упит из Града Панчева с краја септембра ове године о реализацији радова, приватни партнер 1. октобра, одговара да су у току радови у улицама Димитрија Туцовића (17 светиљки), Цара Лазара (56 светиљки), и у Улици Сокаче (11 светиљки). Наводе и да у улицима које припадају Старом градском језгру (улице Вука Караџића – 20 светиљки, Игњата Барајевца – 8 светиљки, Косовска – 4 светиљке, Штросмајерова – 10 светиљки, Ђуре Јакшића – 9 светиљки), због специфичних обика постојећих канделабра и инсталација јавне расвете, неопходно је додатно време за зраду посебних врста LED светиљки у фабрици у Русији, чија производња дуже траје, а испорука се планира између 15. и 20. октобра.

У обавештењу приватног партнера додаје се да уградња LED светиљки које су предвиђене програмом рада на Тргу слободе (11 светиљки), према планираним техничким решењима није оствариво, јер није пронађено адекватно техничко решење за уградњу светиљки због асиметричног и неправилног облика постојећих лимених стубова, о чему су како пишу више пута обавестили надзорни орган. На трговима у Качареву и Јабуци, наводи приватни партнер, потребно је израда посбене врсте редуцира, и испорука светиљки које се разликују од типова предвиђених програмом. Све ово изискује продужење рока од 60 дана од дана закучења Анекса.

У оквиру уговора за доделу концесије за јавну услугу поверавања обављања делатности домаћег линијског превоза путника на територији града Панчева и изградњу нове аутобуске станице са предузећем Пантранспорт, новим Анексом уговора број 2, од 21. октобра, предвиђено да цена израде и дистрибуције годишње карте за превоз 13 повлашћених категорија грађана са местом пребивалишта односно боравка на територији града Панчева буде 600 динара.

Уговор о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање путне инфраструктуре на територији града, измењен је Анексом који предвиђа да се из реконструкције изузме Улица Вељка Влаховића на Стрелишту, јер је утврђено да се не може повезати са Улицом Јокаима Вујића, како је планирано. Уместо ње, како стоји у градској документацији, на захтев Месне заједнице Горњи град биће реконструисана Улица Партијарха Арсенија Чарнојевића – од Димитрија Туцовића до Карађорђеве улице.

Сви Анекси уговора биће пред одборницима и одборницама на седници Скупштине града, у петак, 29. октобра.

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress
%d bloggers like this: