Шта „Промист“ планира да складишти у објекту који се налази 240 односно 260 метара од стамбених простора

Амонијум – нитрат ће се поново чувати у Стаклари, али у реконструисаном објекту

Уколико се ђубриво правилно чува, нема штетних утиција на животну средину, пише у документу који се тиче процене утицаја пројекта на животну средину

Новосадска компанија „Промист“ доо, која је недавно поднела покрајинским органима захтев за израду студије о процени утицаја на животну средину, за пројекат реконструкције и промене намене објекта за индустријску делатност у складиште, на месту где се налазила фабрика стакла, планира да у реконструисаном објекту складишти 4.393,75 тоне амонијум-нитрата, наводи се у документацији.

У захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину, коју је у новембру ове године, израдила новосадска фирма Euro green пише да је амонијум-нитрат ђубриво које садржи 34 одсто азота, те да је у одређеним условима експлозивно и запаљиво, што се најчешће испољава ако дође до загревања ђубрива у затвореном простору или ако се нађе у јако збијеном стању. Због тога га треба чувати у адекватним условима и избегавати слагање више палета једну на другу како се ђубриво не би сабијало, пише у документу, и додаје се да применом овог ђубрива дужи низ година у већим количинама на киселом земљишту слабе пуферности може довести до повећања његове киселости.

Ипак, уколико се правилно складишти, нема штетних утиција на животну средину, пише у захтеву.

Осим амонију-нитрата, „Промист“ планира да у објекту где је била фабрика стакла чува и 5.272,50  тона ђубрива НКП и још 4.393,75 тона ђубрива САН, затим још ђубрива КАН и УРЕА, који су безбедни за складиштење. Иапк, прописано је да сво ђубриво мора да буде одложено на дрвеним еуро палетама у синтетичким врећама, да буде оригинално упаковано, односно да се не врши препакивање. Капацитет је како се наводи, прорачунат према противпожарним захтевима од четири одвојена пожарна сектора.

За безбедно складиштење вештачког ђубрива који садржи амонијум нитрат, примењују се посебене мере:
-производ складиштити само упакован у оригиналној амбалажи
-чувати даље од извора топлоте или ватре
-чувати даље од запаљивих материја и органских супстанци
-у објекту складишту забранити пушење и употребу отвореног пламена
-висина слога врећа зависи од врсте паковања-највиша допуштена висина слога је:
за производе у врећама од 50 кг – до висине 2 метра
за производе на палетама – 2 палете у слогу
за производе у великом паковању џамбо вреће – 3 реда у вертикалном слогу

-врх слога мора бити удаљен 1 м од плафона, кровне конструкције и извора светла или
уграђених уређаја
– складиште мора бити суво са добром природном вентилацијом
– ускладиштено вештачко ђубриво не сме бити директно изложено сунчевој светлости како би се избегло физичко оштећење услед термичког разлагања

Реконструкција и промена намене објекта осталих индустријских делатности у складиште готовог производа минералног ђубрива захтева, како пише у документу, низ радова који су неопходни како би се испунили тражени просторно-функционални, али и услови противпожарности објеката у контексту нове намене.

Пренаменом објекта у складиште готовог производа минералног ђубрива постављен је нови концепт противпожарности објекта према којем је унутрашњи простор подељен у четири просторије за складиштење квадратуре мање од 3000 м2, од којих свака представља засебан пожарни сектор“, наводи се у захтеву.

Најближи стамбени објекти у Панчеву налазе се на удаљености од око 240 м источно од пројекта, колективно становање и на удаљености од око 260 м јужно и југоисточно, индивидуално становање.

Водоводна, електроенергетска, канализациона и саобраћајна инфраструктура је постојећа, а индустријски комплекс поседује и противпожарне инсталације за гашење.

Када је о ризику од пожара реч, до ког може да дође приликом коришћења, складиштења, транспорта, руковања или производње материја који могу бити штетни по људско здравље или животну средину, у документу се каже да је ризик од настанка удеса веома мали, и да је правилним складиштењем и примењеним мерама заштите животне средине и заштите од пожара, ризик од удеса је сведен на минимум.

У документу пише да су сви запослени прошли обуку за безбедан и здрав рад и основну обуку из заштите од пожара,запослени и да су упознати карактеристикама ускладиштених материја које су класификоване као опасне, као и да „Промист“ има запосленог саветника за хемикалије. Остаје питање да ли ће надлежни у компаније потштовати све процедуре и прописе, с обзиром на то је пре две и по године откривено како се у поменутом складишту, који је био неуслован и није испуњавао прописе за складиштење опасног ђубрива, без дозволе чували готово 36 тона амонијум-нитрата, због чега је тада Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, поднео Основном јавном тужилаштву у Панчеву, кривичну пријаву против одговорних лица компаније „Промист“, која је одбачена.

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress