Најновије вести

Ко гради на Хиподрому?

Приватном власнику, који је парцелу од шест хектара купио за нешто више од 52 милиона динара, град ће умањити обрачунски допринос за уређење грађевинског земљишта за 80 одсто

Контрола путем принуде – основни механизам насиља у породици

У већини друштава, нарочито традиционалним и патријархалним заједницама, мушкарци имају знатно више моћи (не само физичке, већ и економске и друштвене). Због тога насиљу у породици најчешће су изложени жене, деца, стара и болесна лица или особе са инвалидитетом, односно особе које зависе од других чланова породице.
PANpress