Најновије вести

Дискриминација и сиромаштво отежавају положај особа са инвалидитетом

Повереница указује да и поред видних помака, нека од важних питања нису у довољној мери решена, а односе се пре свега на адекватан приступ oбрaзoвaњу, зaпoшљaвaњу, услугама здрaвствене и социјалне заштите и различитим видовима подршке

Највећи проблеми Ромкиња – насиље, рани дечији бракови и ризик од напуштања образовања

Удружење Даница основано је 2002. године, у Јабуци, селу надомак Панчева, ради заштите и промоције ромских људских и мањинских права. Удружење је члан Ромске мреже Баната. Основано je на иницијативу Данице Јовановић, координаторке Женске ромске мреже Баната са којом разговарамо о проблемима ромске популације, али и активностима удружења.

FemPlatz: и даље нема јасног институционалног одговора на спречавање фемицида

Ове године до сада је у Србији убијено 25 жена, а највећи број фемицида је могао да буде спречен. У већини случајева жртве фемицида нису се обраћале надлежним државним органима, установама за помоћ и заштиту од насиља, а када су се и обраћале одговор није био ефикасан и делотворан, напомињу из FemPlatz-а

Како власт у Србији схвата питања родне равноправности?

„Док са једне стране усвајају добре прописе и начелно се залажу за побољшање положаја жена у друштву и унапређење родне равноправности, с друге стране именују човека који је познат по сексистичким и мизогиним изјавама за највише тело у извршној власти задужено за родну равноправност. То је потпуно погршено и неприхватиљво“, каже Косана Бекер, из FemPlatz-а

Зашто су проблематични Извештај о безбедности и покретање производње у фабрици за производњу ђубрива и амонијака?

У Извештају о безбедности, извод из листе опасних материја и њихова количина су затамљени. Забрињавајуће је што и најгори могући сценарио експлозије 15.000 тона амонијака није разматран, јер како пише, сматра се скоро немогућим. Министарство заштите животне средине у документу из 2020. године, издаје чак десет услова за мере заштите све три фабирке Јужне зоне, с тим да је ХИП Азотара Панчево потенцијално може да изазове далеко највеће последице по здравље и живот становника. Због тога Министарство налаже локалној самуоправи да ЗАБРАНИ изградњу нових објеката јавне намене, објеката становања и туристичких објеката на простору од 2.900 метара од означене локације најгорег могућег сценарија комплекса Азотара Панчево. То подразумева потпуну блокаду града и забрану изградње у пречнику од 2.900 метара, што обухвата насеља Стрелиште, Војловица, Улице Жарка Зрењанина, Цара Лазара, Народну башту…

Млади између партијског запошљавања и рада преко интернета

Наш школски систем је килав и недовољно учинковит и тога су свесни сви — наставници, родитељи и ђаци. Због тога се све више младих окреће едукативним садржајима који се могу наћи на интернету, а познавање истих може довести до посла који је далеко плаћенији и цењенији од оног у државним фирмама. Како размишљају миленијалци и припадници генерације Z када је реч о образовању и запошљавању?

Луткарска представа и Сајам

Активности које Црвени крст Србије спроводи имају велики превентивни значај јер су усмерене на децу и младе, као посебно угрожене циљне групе
PANpress