Редовна посета спољних оцењивача панчевачкој болници

Рад усаглашен са стандардима АЗУС-а

Здравствена установа акредитована је до 2019. године

Спољашњи оцењивачи Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (АЗУС) обишли су 10. марта, Општу болницу Панчево. Реч је о рeдoвној пoсeти установи нaкoн гoдину дaнa oд спoљaшњeг oцeњивaњa, a зa врeмe пeриoдa трajaњa aкрeдитaциje здрaвствeнe устaнoвe.

Општа болница Панчево стeклa je у марту 2016. године, aкрeдитaциjски стaтус нa пeриoд oд три гoдине.

Након последње посете заједнички став свих оцењивача је да су у многим сегментима однос запослених, њихов рад и поступци у великој мери усаглашени са захтевима стандарда и критеријума АЗУС-а.

Како се наводи у извештају у раду се примењују усвојени протоколи и  процедуре, а дефинисани су поједини процеси рада, ревидиране процедуре где је то било неопходно, учињене су одређене кадровске промене, урађени планови за унапређење квалитета рада и прати се њихова реализација.

Оцењено је и да се спроводе превентивне активности из области безбедности и здравља на раду, води се евиденција нежељених догађаја, прати се квалитет медицинских средстава и лекова од добављача у погледу ризика, прати се исправност и врши сервисирање медицинске опреме, промовише лична хигијена и одржава чистоћа зграде.

„Урађено је неколико адаптација простора како би се прилагодио рад захтевима предвиђеним акредитационим процесом. На основу прегледа документације , разговора са руководством, вођама тимова и на основу обиласка установе стечен је општи утисак  да је болница у Панчеву установа у којој постоји континуитет у сталном унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената“, стоји у извештају. 

 

Ивана Предић

Subscribe
Обавести ме о

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: