Усвојен почетни ликвидациони извештај некадашње апотекарске установе Панчево

Непознато колико је лекова са истеклим роком трајања у објектима Апотеке

Одборници и одборнице Скупштине града Панчева, на данашњој седници усвојили су Почетни ликвидациони извештај Апотеке Панчево, након што је крајем октобра 2020. године, усвојена Одлука о укидању Апотеке Панчево, а за ликвидационог управника именована Ивана Арсеновић. Крајем јануара ове године сачињен је Почетни ликвидациони биланс, а ликвидациони извештај је написан 31. маја.

Према том документу, пријављена потраживања од Апотеке Панчево су око 555,5 милиона динара, од тога је признато 539 милиона и оспорено 13,2 милиона. Укупно је 29 поверилаца, како физичких лица, тако и јавних предузећа, фармацеутских компанија, привредних друштава.

Укупна дуговања Апотеке Панчево износе 863,3 милиона динара, док је имовина установе покретне имовине залиха немедикамената процењена на 4,9 милиона. Због тога ликцвидациони управник у извештају предлаже онивачу да размотри могућност обезбеђивања новца у буџету за намиравање потраживања поверилаца и оптписа за камате.

У документу се наводи и да је на захтев градоначелника града Панчева 15. априла, образована Комисија за ванредни попис основих средстава и залиха Апотеке Панчево, те да је током Комисија током априла и маја извршила попис затеченог стања основних средстава и залиха, стварних количина путем бројања и унела податке у бланко пописне листе. Међутим, Комисији нису достављене пописне листе основних средстава, пописне листе залиха, ранији пописи и друго, будући да је опрема са централним сервером предузета од стране стечајног управника Велефарм Београд те да су са централним регистром однети и сви подаци.

Тако је јавност поново остала ускраћена за информацију колико има лекова у објектима Апотеке Панчево, којима је истекао рок трајања и који предстваљају потенцијално опасан медицински отпад. Наша редакција је још у јулу 2020. године послала Градској управи града Панчева Захтев за приступ информацијама, којим смо тражили документа из којих се може утврдити која је количина лекова у објектима, колико је оних којима је истекао рок трајања, као и да ли су и на који начин уништени. Одговор до данас нисмо добили, а поступак по жалби коју смо упутили Повернику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, је још у току.

 

 

Редакција

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress
%d bloggers like this: