Нановија анализа воде

Безбедно купање на Тамишу, Дунаву и у Качареву

Купалишта на реци Тамиш (у Панчеву, Јабуци и Глогоњу), купалиште на реци Дунав („Бела Стена“ лево и десно од шпица), купалиште у Иванову и језеро у Качареву, могу се користити у сврху купања и рекреације, док купалиште на реци Поњавица (у Омољици и Банатском Брестовцу) се не може се користити у сврху купања и рекреације. То је показала најновија анализа воде, извршена 18. јула, коју спроводи Завод за јавно здравље Панчево.

Река Тамиш код Панчева припада II класи, која одговара добром еколошком статусу, као и тамишка вода у Глогоњу. Исти еколошки статус има и качаревачко језеро. Вода на Тамишу у Јабуци спада у IV класу, и карактерише је висок ниво раствореног  кисеоник, али према не стручном мишљењу доктора медицине специјалисте хигијене параметар, али та количина не може утицати на здравље људи, те се вода може користити за купање и рекреацију.

Контролисани узорци реке Поњавице – купалиште у Oмољици и Банатском показали су лош еколошки статус воде – класу V, која се не може користити ни у једну сврху. Иста ситуација је и у Иванову. Међутим, према стручном мишљењу доктора медицине-специјалисте хигијене параметар који је изнад МДК вредности на купалишту у Иванову (pH вредност) не може утицати на здравље људи те се ова вода може користити за купање и рекреацију.

Анализе се врше на фекалне колиформне бактерије, укупне колиформне бактерије, цревне ентерококе и број аеробних хетеротрофа, а дефинисан обим физичко-хемијских анализа је: pH, суспендоване материје, растворени кисеоник, засићеност кисеоником, БПK5, ХПК, нитрати, нитрити, амонијум јон, хлориди, одређивање укупног остатка после испарења на 105оC,(укупна минерализација), електропроводљивост на 20оC, гвожђе, цинк, олово, кадмијум, жива и никл.

Ивана Предић

Subscribe
Обавести ме о

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: