Парламентарна пракса у Скупштини града Панчева

Институт одборничких питања изгубио свој легитимитет

Одборници и одборнице као представници грађана и грађанки имају право да кроз институт одборничких питања, затраже одговоре на различите теме које су од интереса за грађане и грађанке, а представници градске власти имају обавезу да на њих одговоре. У Панчеву, међутим ову могућност одборници више и не користе, па тако грађани и грађанке града Панчева остају без одговора на бројна питања која су од значаја за њихов свакодневни живот. С друге стране, они који постављају питања, веома често наилазе на ћутање од стране власти.

Скупштина, као законодавн орган, усваја различите прописе који су важни за функционисање заједнице, а посланици односно одборници представљају и заступају интересе грађана. Зато је неопходно имати у виду које су то одлуке, ко их предлаже, ко гласа за њих (а ко против), како би се проценило да ли су оне сврсисходне и да ли су њихово усвајање и спровођење заиста у интересу грађана. О свим овим, као и многим другим питањима о функционисању града, одборници и одборнице могу поставити одборничка питања. Тај институт, међутим, последњих година у Скупштини града Панчева скоро и да не функционише, а прошле године их готово није ни било.

Пословник Скупштине града Панчева, у члану 131. предвиђа да одборник има право да поставља питања у вези са пословима Града, усмено или писмено.

Усмена питања постављају се на крају седнице Скупштине, а писмена се достављају секретару Скупштине.

Чланом 132. превиђено је да се на постављено питање одборника, одговор даје на истој или на наредној седници.

„Изузетно, одговор се може дати и касније, уколико га онај коме је питање упућено (орган, установе, предузеће и сл.), и поред ургенције секретаријата Градске управе надлежног за скупштинске послове, није на време доставио“, наводи се у члану 132. пословника.

Скупштина може одлучити да се лице коме је питање постављено позове на седницу Скупштине да усмено да одговор или тражена обавештења. Оно има право да у току претреса добије реч ради давања накнадних обавештења или свога мишљења.

Непостојање одборничких питања – непостојање добре парламентарне праксе

Јавно доступни записници са седница показују да на седницама Скупштине града Панчева од јуна до краја новембра 2022. године, није постављено ниједно одборничко питање. На питање због чега Тигран Киш, председник Скупштине града Панчева од 2016. године до данас, каже да су одборничка питања увек на дневном реду и да сваки одборник има право на крају седнице да постави питање. Зашто их нема – питање је за одборнике, наводи Киш.

„Не сумњам да је тачно да се данас поставља мање одборничких питања на седницима, али нико од нас нема намеру да их спречи, нити да не одговори на питања. Могуће да на сва није одгворено, али гарантујем да су сва прослеђена надлежнима“, закључио је Киш.

У жељи да проверимо колико је одборничких питања постављено од 2016. године до данас која су то питања била, на колико њих је одговорено, и у ком року, послали смо захтев за приступ информацијама од јавног значаја Секретаријату за скупштинске послове града Панчева, али одговор нисмо добили.

Ипак, наша анализа доступних одборничких питања на сајту Скупштине града Панчева, показују да у претходним сазивима Скупштине града Панчева од 2016. до 2020. године, одборници и одборнице нису били „лењи“ као сада, те да је на готово свакој седници постављано чак до 20 питања.

Састав локалног парламента такође би могао да буде одговор због чега у сазиву од 2020. до данас има врло мало одборничких питања, насупрот сазиву од 2016. године. Наиме, у сазиву од 2016. године у скупштини је било далеко више опозиције. Сазив су чинили одборници СНС, СПС, Демократске странке, Радикала, Доста је било, Лиге социјалдемократа и Савеза војвођанских Мађара, док су у сазиву од 2020. одборници СНС (47), Радикали (2), Група грађана Панчевци 2020. (10), СПС (9), Савез војвођанских Мађара.

Одборничка питања су у сазиву од 2016. до 2020. постављали су готово само представници опозиције, а одборничка питања су постављана на готово свакој седници. Постављало их је по неколико одброника и то неколико питања. Интересовале су их разне теме, од функционисања јавних предузећа, Апотеке Панчево, рада предшколске установе, до питања у вези са поновим успостављањем линија Беовоза.

С обзиром на то да су поједини одборници на више седница понављали иста питања, намеће се закључак да надлежни нису одговарали на њихова питања.

ATP
Одборници опозиције су се у претходним сазивима интересовали и о пословању АТП-а

Одборник Слободног Панчева Никола Ћебић, на седници у априлу 2018. године поставио је и питање – зашто председник Скупштине не одговара на одборничка питања, па потом поновио ово питање и у мају. Ћебић наводи да су одговоре на нека важна питања, као што је функционисање Регионалне агенције за развој јужног Баната, он и његове колеге никада нису добили. Одборници Слободног Панчева интересовали су се између осталог за стање у Апотеци Панчево, додели новца медијима на конкурсном суфинансирању, као и пословање Аутотранспортног предузећа Панчево (АТП).

Због тога што није добио одговор, одборник Оливер Петковић из Лиге социјалдемократа Војводине је у 2016. години, на три седнице постављао иста питања која су се тицала Јавно-комуналног предузећа у Глогоњу и смене директорке Дома културе у Глогоњу.

Одборнике опозиције интересовало је и ко је одговоран када не раде семафори у граду, зашто поједине улице нису асфлатиране, ко је закупио Стару пивару Панчево, због чега је укинут скупштински пренос преко интернета, опасан отпад, када ће бити завршени радови на реконструкцији Потамишја, зашто медијима није дозвољено присуство на седницама Градског већа Панчева…

Нека питања су и добила одговоре – јавно доступни записници које смо анализирали показују да се на њих чекало од једног дана до два месеца.

Представници власти глуви и немина многа постављена питања

У актуелном сазиву, одборничка питања постављају углавном одборници из одборничке групе Српске радикалне странке (СРС), који су највише инсистирали на успостављању линија Беовоза. Питање кад ће се решити проблеми са Беовозом одборник радикала Петар Јојић, постављао је више пута током 2020, 2021. и 2022. године.

Његов страначки колега Слободан Мрђен, одборник СРС-а у садашњем сазиву, сведочи да је његово искуство у постављању одборничких питања и његовог страначког колеге Петра Јојића велико и богато, али да је нажалост реакција скупштинске службе и председавајућег седницама Скупштине града су „никаква“.

Представници власти остају ‘глуви’ и ‘неми’ на многа постављена одборничка питања или се одговори дају на кашичицу, каже Мрђен за наш портал.

Он нам је послао преко 25 одборничких питања упућених Скупштини града на које није добио одговор. Додаје да су услед недоследности и кршења Пословника о раду Скупштине града у вези постављених одборничких питања, неколико пута он и његов колега усмено са скупштинске говорнице реаговали, позивајући председника Скупштине града на ажурност и у писменој форми претећим тоном указивали, да ће бити присиљени да се обрате поверенику или надлежним институцијама позивајући се на члан 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

„Институт одборничких питања тиме је поодавно изгубио свој легитимитет и смисао постојања, јер је увелико у сутону живота захваљујући дрским безобразлуцима појединих представника локалне власти, који свесно гуше дух парламентаризма. Управо, институт одборничких питања има огроман значај и тежину јер се на иста постављена одборничка питања у основи морају доставити, пружити тачне и проверене информације, како свим одборницима који учествују у раду парламента, али и представницима медија који прате ток седница, баш као и нашим суграђанима“, напомиње Мрђен.

Он је више пута током 2020. и 2021. године, Скупштини упутио одборничко питање у вези са доделом средстава из буџета града Душану Борковићу, постављајући питање колико је новца Борковић добио за период од четири године, а колико је распоређено средстава Савезу за школски спорт. Радикали су постављали питања у вези са Азотаром, вртићима, финансирањем РТВ Панчево, давали примедбе на Одлуку о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини, критиковали ребалнас буџета, предлагали иницијативу за уређење Зелене пијаце, као и враћање споменика Краљу Петру I.

Постојећа Зелена пијаца у нашем граду налик је пијацама земаља Бангладеша, Намибије или Судана. Пијачне тезге су из прошлог века, прекривене најлоном и картоном, а са појавом првих већих киша готово да се и не може ући на њен простор,без гумених чизама. Несхватљиво је да после вишедеценијске владавине различитих политичких партија у нашем граду, нити једна од њих, није нашла за сходно да ово ругло у најужем језгру нашег града претвори у леп, културан и примерен амбијент, неопходан за пружање пијачних услуга нашим суграђанима. Српска радикална странка захтева, да се преиспита пословање панчевачких јавних предузећа у чијој се надлежности налази управљање и одржавање пијаце. Постављамо и питање где и куда одлази новац од наплаћене пијачарине коју грађани уредно плаћају?! Према,мишљењу нас српских радикала да је само 10 процената од наплаћене пијачарине улагано у уређење Зелене пијаце она засигурно данас не би била ругло и срамота,већ украс и понос нашег града. Овим путем позивамо надлежне градске органе да хитно реагују и у буџету града Панчева коначно издвоје средства за уређење пијачног простора“, стоји у једном од одборничких питања које су скупштини упутили радикали.

Посебно у условима када локална самоуправа се сви више затвара за грађане, а одлуке и документе крије од очију јавности, што је случај у протеклих неколико година у Панчеву, институт одборничких питања посебно би требао бити „жив“. Међутим, у панчевачком парламенту данас нема скоро никакве дискусије, па ни не чуди што је реткост да одборник постави одборничко питање, сматра Никола Ћебић. Узрок томе он види у последици бојкота локалних избора 2020. године.

„Све је то последица стања у коме се налази цела земља, а то је да моћ одлучивања није у институцијама него ван њих“, оцењује наш саговорник.

Ћебић напомиње да је важност института одборничког питања у томе што је одборник директно изабран од стране грађана, и представља их, те има пуно право да као представник грађана, може да постави питање било ком другом органу локалне власти или предузећу или установи чији је оснивач град и да очекује одговор.

”This article is produced within the project Back to Basics – Parliament as a Backbone for the Rule of Law that is financially supported by the European Union. The contents of this publication  are the sole responsibility of Panpress and may in no way be taken to reflect the views of the European Union“.
„Овај текст израђен је у оквиру пројекта: Вратимо се на почетак – Парламент као основа владавине права који је финансиран од Европске уније. За његову садржину искључиво је одговоран Панпрес и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније”.

Ивана Предић

Subscribe
Обавести ме о

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: