Рад са ученицима и ученицама са тешкоћама у развоју

Стрпљење, воља и љубав према деци

На часовима се користе најавременије методе и технике рада (употреба раунара, интерактивне табле) да кроз интерактивно учење и рад у мањим групама ученицима буде лакше и занимљивије.

Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић” се бави образовањем и васпитањем деце са тешкоћама у развоју. Школа  образује децу по индивидуалном образовном прогарму. Свако дете према својим психофизичким способностима и могућностима се образује и васпитава уз стручност  и стрпљење  наставника-дефектолога (олигофренолога, логопеда, тифлолога, сурдолога и реедукатора психомоторике).

У школи ученици  по редовном плану и програму усвајају наставне садржаје из свих обавезних и изборних  предмета. Наша школа са посебним духом ствара позитивну и пријатну атмосферу како би се ученици осећали пријатно, сигурно и прихваћено. Кроз разне школске и ваннаставне активности ученици упознају себе и свет у коме живе, стичну знања, развијају вештине кративности и радне навике које су важне за успех у каснијем  животу.

Настава се реализује у две смене, преподне и послеподне за нижу  групу (од I до IV), вишу (од V до VIII) средњу  школу, продужени боравак и дневни боравак “Невен”. Настава у дневном боравку “Невен “ представља комбинацију просвете и система социјалне заштите и  нуди следеће облике рада деци и одраслим особама са сметњама у интелектулном функционисању кроз: предшколско образовање, рад са децом умереном менталном ометеном развоју од 8-18 година, рад са децом /лицима умерено ментално ометеним у развоју старија од 18 година и   рад са децом са тешким телесним оштећенима. Настава у  продуженом боравку се одржава у реновираном објекту који је опремљен савременим асистивним технологијама и прилагођен  је специфичностима и потребама наших ученика.

У школи постоје издвојена одељења која се налазе у Качареву и Долову. Такође се реализује кућна настава за децу која нису  могућности да похађају наставу услед болничког лечења или због природе болести.

У оквиру средњег образовања постоји двогодишње (помоћни обрађивач лима,шивач текстила,цвећар –вртлар) и трогодишње образовање (лимар, конфекцијски шивач).

На часовима се користе најавременије методе и технике рада (употреба раунара, интерактивне табле) да кроз интерактивно учење и рад у мањим групама ученицима буде лакше и занимљивије. Овакав начин рада у настави помаже квалитетну и ефикасну наставу, омогућава већу креативност наставника и бољу повезаност наставика и ученика.

Један од битних третмана овог типа је и сензорна соба. То је место где особе са поремећајем  сензорне интеграције могу да бораве  уз  присуство  обученог дефектолог за овај вид терапије. Сензорна соба је опремљена безбедном и одговарајућом опремом за разним звучним и визуелним стимулусима. Кроз игру и опуштање ученици могу да истражују, осећају и развијају своје сензорне вештине, смање стрес и напетост.

У склопу дефектолошког третмана постоји и реедукација психомоторике. Веома је важно да се на што ранијем узрасту започне на спречавању дисхармоничног развоја. Реедукација психомоторике је терапија покрета. Тело као медијум комуникације,опажаји и покрети битни су за развој личности и  доживљај телесне целовитости. На овом третману се раде опште и специфичне вежбе (вежбе имитације, ритмике, оријентације у времену и простору, гностичке и прскасичке способности, вежбе говора).

У школи осим традиционалне наставе, примењује се активна, пројектна настава као новина у настави, где се  полази од интересовања ученика, њихове креативности и повезивању претходним знањем и личним животним искуством ученика. Користе се разни дидактични материјали: аудио-визуелни, сензорни и практични.

Рад са ученицима и родитељима осим наставника обављају и стручна служба (социјални радник,психолог) која је веома важна за остваривање социјализације и комуникације у обазовању. Они су ту да сарађују са наставницима, родитељима, ученицима ;да  прате, унапређују, и подстичу развој детета.

Важно је  напоменути свакодневни рад индивидуалних наставника (логопед, реедукатор психомоторике и физитерапеут) који су  део тима у пружању помоћи у виду отклањања и ублажавања говорно-језичких сметњи, развоју комуникативних способности, правилног  развоја тела, спречавању настанка и  корекцију неког деформитета.

Школа као сервисни центар пружа подршку редовним школама више од седам година.  Услуге које наша школа пружа деци у 19 градских и приградских школа јесу кроз саветодаван рад наставика у редовним школама,помоћ наставника у изради  ИОП-а, евалуацији ИОП-а и саветодавни  раду са родитељима.

Највише смо поносни и задовољни када наши ученици постижу одличне резултате и  успехе на разним такмичењима (спортске, луткарске,ритмичке) не само у Србији већ и у страним земљама.

Дефектолошким радом, корак по корак, из дана у дан уз стрпљење, вољу и љубав према деци уз подстицај директора школе, Горана Владића, стварамо позитиван однос са доста енузијазма и чинимо све да сутра будемо бољи него данас.

Десанка Миленковић, дефектолог-наставник предметне наставе у ШОСО „Мара Мандић”

 

Десанка Миленковић

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress
%d bloggers like this: