Реаговао Локални омбудсман града Панчева због пропуста у ПУ „Дечја радост“ на које су указали родитељи

Притужбе основане, установи упућена препорука да исправи неправилности

Локални омбудсман града Панчева Јелена Стојковић Соколовић утврдила је да су притужбе бројних родитеља чија деца похађају вртиће Предшколске установе „Дечја радост“, биле основане и упутила препоруку установи да у року од 30 дана од дана достављања препоруке, отклони уочене недостатке.

Наиме, након што су се родитељи у већем броју обратили заштитинци грађана, о чему смо писали, подносећи притужбе, а жалећи се на пропусте у вези са закључивањем уговора датих на хитно потписивање родитеља и одредбе уговора за које су родитељи сматрали да су у супротности са прописима и Статутом установе , те да нису у интересу деце, Локални омбудсман је покренуо поступак и затражио од ПУ „Дечја радост“ одговор на притужбе.

Крајем септембра, из установе је стигао одговор, у који смо имали увид, потписан од стране Сњежана Ђурић, в.д. директорке установе, у којем она остаје код става да је установа поступила исправно. Притужбе су у одговору обједињене и прецизиране су одредбе уговора, али и поред тога, Локални омбудсман је остао при ставу да је пропуста било и уптутио препоруку због уочених недостатака.

У образложењу заштитнице грађана, од 2. октобра, у који смо имали увид, стоји да Статут установе не садржи ниједну одредбу по којој је прописано да установа и корисник закључују уговоре о услугама. Ову одредбу је дефинисао претходни Статут који је престао да важи.

ПУ „Дечја радост“ је наложено следеће: најпре ће донети одлуку којом ће утврдити да уговори о услугама не производе правно дејство, јер у њихово време нису имали правни основ у Статуту установе, нити у општим актима, а да се до доношења допуне Статута у односу на права и обавезе установе корисника непосредно примењује важећи правни прописи; „Дечја радост“ ће по хитном поступку донети допуну Статута којим ће прописати да установа закључује уговоре о услугама са корисницима, а у наведеном дати овлашћење директору као законском заступнику, да уговоре закључује; након тога установа ће на својој веб страници објавити моделе уговора и позвати родитеље да их потпишу у просторијама установе, поштујући обавезе корисника и њихово радно време. Такође, установа је дужна да се посебно руководи заштитом права и интереса деце, а кроз јасне, прецизне одредбе, које утврђују како обавезе тако и права, пазећи при томе да да ниједна одредба не остане недоречена,нити да се право или обавеза подразумевају.

Локални омбудсман на крају закључује да уколико орган не поступи по препоруци или уколико омбудсман сматра да неправилности нису отклоњене, обавестиће органе који врше надзор над радом установе – Скпштину града, градоначелника и Градско веће.

 

Ивана Предић

Subscribe
Обавести ме о

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: