Шта је спорно у новом документу понуђеном родитељима?

Правна анализа уговора о услугама ПУ „Дечја радост“

Група родитеља деце која похађају вртић „Пупољак“ предала је допис Заштитнику грађана града Панчева, и доставила га управи предшколске установе

Након родитеља чија деца похађају вртић „Бамби“, који су изразили незадовољство новим уговорима понуђеним родитељима деце у ПУ „Дечја радост“ о чему смо писали, и група родитеља деце која похађају вртић „Пупољак“ обратила се управи, али и другим институцијама. Они су допис у којем објашњавају шта је према њиховом мишљењу спорно у новом уговору, предали Заштитнику грађана града Панчева, и доставили управи предшколске установе.

Једна од мајки, која је иначе по професији правница, објашњава за наш портал што је све спорно у новом документу. Она каже да установа према Закону о облигационим односима није смела да понуди нови уговор родитељима на потписивање, јер су родитељи чија деца су већ уписана у вртиће већ потписали Уговор о услугама, који је и даље на снази, јер нема изражено трајање. Управа је требала, наводи она, да другој уговорној страни доставља на закључење Анекс уговора о пружању услуга, а не нови уговор.

„Такође, како није достављен на закључење Анекс, корисници услуга нису добили ни предлог за закључење Анекса уговора где би били наведени подаци о последицама услед одбијања закључења новог уговора, као ни поука о правном леку.

Потврда о здравственом стању и након распуста?!

Према мишљењу наше саговорнице, спорно је и неоправдано тражење додатне медицинске документације, чак и у случајевима епидемиолошке ситуације с обзиром на чињеницу да је медицинска документација сваког лица, а то се односи и на децу, поверљив документ.

„Уколико је Пружалац услуге мислио на потврду као медицинску документацију, да је дете прележало одређену заразну болест у случајевима епидемије, сматрамо да је исто непотребно одвајати од већ предвиђеног у члану 4. став 1. тачка 6. Имајући у виду да је од родитеља тражено да доносе потврду издату од стране изабраног педијатра након распуста, сматрамо да је исто неосновано, а као такво и није предвиђено ни у старом ни у новом уговору, те предлажемо да се у члану 4. дода став који гласи: Родитељ, односно старатељ није у обавези да доноси потврду о здравственом стању детета издату од стране изабраног педијатра, уколико је васпитачу најавио изостанак детета због годишњег одмора, већ исти правда писаном изјавом по повратку детета у вртић“.

Велико негодовање међу родитељима изазвала је тачка 5. која предвиђа да се дете без сагласности родитеља може пребацивати из једне у другу васпитну групу, односно из једног у други објекат, услед оправданих разлога. Поједини запослени правдају се да се ова тачка односи на летњи распуст када се због годишњих одмора и малог броја деце затварају поједини вртићи, а деца пребацују у дежурне објекте. Родитељи наводе да је нејасна та намера, те да разлози нису наведени.

„Оправдано су забринути из разлога што никоме није јасно шта се то може сматрати довољно оправданим разлогом за овакво евентуално поступање Пружаоца услуге. Скрећемо пажњу да се ради о деци, која као таква имају своја Уставом и законима, загарантована права, као и на то да су за њихову добробит и њихове интересе одговорни родитељи, односно старатељи и на то да Пружалац услуге управља васпитно – образовном установом, а не магацином“, наводи се у допису.

Да ће сва деца сваке године морати поново да конкуришу за упис у вртић?

Како је чланом 5. став 1. предвиђено да ће се васпитно – образовни рад одвијати у дежурним објектима током распуста, Граупа родитеља смтра да је неопходно додати тачку 2. која гласи: „У случају из тачке 1. овог става родитељ, односно старатељ није дужан да правда изостанак детета уколико се изјасни да дете неће похађати дежурне објекте вртића“, а све из разлога што је у члану 10. став 1. тачка 3. предвиђен, као један од разлога за раскид уговора, неоправдан изостанак детета до месец дана.

Поставља се и питање из ког разлога је новим уговором измењено трајање истог, односно којим је ограничено трајање до 31.08.2021. године. Да ли то значи да сва деца сваке године морају бити поново уписана и да је потребно сваке године поново конкурисати за упис у вртић. Да ли је из тог разлога стављен члан 5. став 2. тачка 1, питају се родитељи.

Такође, они су скренули и пажњу да Уговори односно Анекси уговора, не смеју да садрже ЈМБГ ниједног лица, имајући у виду да је то податак који Пружалац услуге у складу са Законом о заштити података о личности не сме да захтева.

Иначе, како смо сазнали, у среду, 16. септембра, одржан је састанак директорке ПУ „Дечја радост“ са главним васпитачима и представницима Већа родитеља из сваког вртића. Наши извори са састанка кажу да је директорка рекла да се одустало од израде Анекса због тога што је, наводно, уговор потписало 90 одсто родитеља, те да ће родитељима који не потпишу уговор дете бити исписано. Након тога, ипак од родитеља је затражено да врате уговоре управи, било потписане или непотписане.

Нови уговор о услугама ПУ Дечја радост

 

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress