Без решења за смештај деце у вртиће

На листи чекања ПУ „Дечја радост“ 400 малишана

За упис у Предшколску установу „Дечја радост“ у школској 2020/2021. години, пријављено је 1.149 малишана, а примљено их је 749, показују подаци те установе, до којих смо дошли након вишемесечног чекања. На листи чекања је 400 деце. Најтеже је уписати децу рођену 2018. и 2019. године, а посебно „тесна“ насеља су као и претходних година Миса, Стрелиште и Тесла.

Како би се обезбедио више места за смештај деце у вртиће, Град Панчево је покренуо поступак изградње новог вртића. Десетог јула расписана је 10. јула, јавна набавка за израду техничке документације за изградњу вртића на Стрелишту, а уговор за израду документације је склопљен 20. августа. На адресу Градске управе стигла је само једна понуда, која је и прихваћена, вредна 4.165.000,00 динара. Реч је о групи понуђача: БГ АРХ, доо Београд, СЕТ доо Шабац, Ђорђе Бајило архитекти доо Нови Сад, ГЕОМ доо Београд, и Гемотеар Ђурђановић ПР Ниш.

Локална самоуправа је две недеље након објавиљавања позива изменила конкурсну документацију, тако што су додали следеће услове за понуђаче: да су регистровани код надлежног органа, да њихови заступници нису осуђивани, да је су протекле три године израдили техничку докуемнтацију у вредности од девет милиона динара, без ПДВ-а за објакете јавне намене укупне квадратуре 10.000 м2, а затражили су и лиценце, цертификате, кадрсовки потенцијал.

Од обавштења о закључењу уговора, 27. августа, почињу и да теку рокови. Како се наводи у документацији, за израду неопходних елабората, идејног Решења за потребе израде Урбанистичког пројекта рок износи 40 календарских дана; за израду идејног Решења за потребе добијања локацијских услова рок је 10 дана; за израду неопходних елабората и Пројекта за грађевинску дозволу са комплетним предмером и предрачуном радова рок износи 70 календарских дана; за израду Главног пројекта заштите од пожара и Пројекта за извођење, рок износи 30 календарских дана. Рокови за израду недостајуће уличне и инфраструктуре и прикључака нису дефинисани, али је обавеза понуђача да ту документацију преда у комплету са пројектом за извођење радова за објекат предшколске установе и главним пројектом заштите од пожара.

Као што смо писали, објекат ће се налазити у Улици Мике Петровића Аласа и имаће један спрат. Вртић ће се простирати на четири парцеле, укупне површине 8.486 м2.

Иначе, локална самуправа је током две године субвенционисала боравак деце у приватним вртићима, и укупно је уписано 50 малишана, али прошле године није било субвенција за боравак нове деце у приватном вртићу, и није расписан јавни позив за достављање документације за субвенционисање.

Како је тадашњи градоначелник Саша Павлов рекао за наш портал, до краја године се чекало да нови приватни вртић у граду, који је требао да прими преко стотину деце, почне са радом, како би свима у исто време новац био уплаћен, али како се то није десило, новац је прерасподељен. Павлов је тада реако и да вртићи не би требало да буду социјална категорија, и да би требало увести субвенције у складу са примањима родитеља.

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress