Апелациони суд у Београду укинуо пресуду Вишег суда у Панчеву

Поновно суђење бившим директорима НИС-а

Апелациони суд у Београду након одржане седнице већа донео је 22. јуна, решење којим је укинуо првостепену пресуду Вишег суда у Панчеву, у предмету против три бивша директора у блоку прерада „Рафинерије нафте Панчево“, која послује у оквиру НИС-а, и сувласника фирме са којом је фабрика сарађивала. Предмет је враћен првостепеном суду на поновно суђење.

Виши суд у Панчеву изрекао је 19. децембра 2017. године, осуђујуће пресуде тројици бивших директора НИС-а, за извршење кривичног дела примање мита, као и директору и сувласнику предузећа „БМР груп“, који су осуђени за давање мита.

Бивши директори у блоку „Прерада”, у панчевачкој фабрици НИС „Рафинерија нафте Панчево“ Индијци Џагџит Синг, и Рус Виктор Славин осуђени су за извршење продуженог кривичног дела примања мита као саизвршиоци, док је руски држављанин Станислав Кислицинруски осуђен за извршење кривичног дела примања мита.  

Александар Деспотовић, директор фирме „БМР груп” из Шапца, и Градиша Деспотовић, сувласник предузећа, осуђени су за извршење продуженог кривичног дела давања мита као саизвршиоци.

Виктор Славин осуђен је на казну затвора у трајању од четири године, Џагџит Синг на јединствену казну затвора од пет година, Станислав Кислицин на казну затвора од три године, док су Александар Деспотовић и Градиша Деспотовић осуђени на казну затвора од годину и шест месеци, односно годину дана. Због здравственог стања предвиђено је да Градиша Деспотовић казну издржава у кућним условима, уз електронски надзор.

Такође, Виктору Славину, Џагџит Сингу и Станиславу Кислицину је изречена и мера безбедности протеривања странца из земље у трајању од по 5 година, те им је одузета имовинска корист стечена кривичним делом и обавезани су Славин и Синг да у корист буџетских средстава солидарно уплате износ постигнуте имовинске користи од 303.000,оо евра, а Синг и Кислицин по 400.000,оо евра. Оштећени „НИС“ а.д. Нови Сад, је ради остваривања свог имовинско-правног захтева упућен на парницу.

Виктор Славин, Џагџит Синг, Александар Деспотовић и Драгиша Деспотовић су оглашени кривим што су у временском периоду од 19. априла до 1. новембра 2013. године, у Панчеву и Бадену у Аустрији, у својству одговорних лица и то: Виктор Славин као извршни директор блока „Прерада“ у Панчеву која послује у оквиру „НИС“ а.д. Нови Сад, и лице овлашћено за потписивање свих уговора, споразума, резултата тендера, рачуна и других докуменат у вези са пројектима које спроводи блок „Прерада“, а окр. Џагџит Синг као директор за дирекцију за стратегију и инвестиције, а истовремено и заменик председника Комсије за набавку са статусом сталног члана у блоку „Прерада“ у истом привредном друштву, захтевали и примили обећање поклона, а потом и примили поклон да у оквиру свог службеног овлашћења изврше службену радњу коју не би смели извршити, а окр. Александар Деспотовић, као директор привредног друштва „Б“ из Шапца им обећао поклон, да у оквиру својих службених овлашћења изврше службене радње које не би смели извршити и заједно са својим оцем, окр. Драгишом Деспотовићем, као сувласником истог предузећа учинио им поклон за такву радњу.

Такође првостепеном пресудом Џагџит Синг и Станислав Кислицин су оглашени кривим што су у временском периоду од маја 2012. године до јула 2013. године, у Панчеву и Београду, у својству одговорних лица, и то: окр. Џагџит Синг као директор Дирекције за стратегију и инвестиције блока „Прерада“ која послује у оквиру „НИС-а“ од другог непосредно захтевао и примио обећање поклона, да у оквиру својих службених овлашћења изврши службену радњу коју би морао извршити, а окр. Станислав Кислицин као заменик директора Дирекције за пројекат модернизације Рафинерије нафте у Панчеву а од 15. марта 2013. године као директор Дирекције за планирање, економику и контролу блока „Прерада“ ради реализације тог раније примљеног обећања поклона и саглашавајући се са истим од другог непосредно примио поклон да у оквиру својих службених овлашћења изврши службену радњу коју би морао извршити.

На ову пресуду жалбу су изјавили Виши јавни тужилац у Панчеву, Станислав Кислицин и његови браниоци, као и браниоци осталих окривљених.

По налазу Апелационог суда основано се жалбама бранилаца окривљених и Станислава Кислицина указује да су током првостепеног поступка учињене битне повреде кривичног поступка услед којих није могуће утврдити правилност утврђеног чињеничног стања.

Првостепеном суду је наложено да у поновљеном поступку отклони битне повреде одредаба кривичног поступка на које му је указано, обави неопходна вештачења, поново одлучи о предлозима одбране за саслушање сведока на околности од утицаја на утврђивање одлучних чињеница водећи рачуна о правилној примени процесних одредаба  које се тичу достављања писмена у иностранство, након чега ће бити у могућности да донесе на закону засновану одлуку за коју ће дати јасне и логичне разлоге.

Редакција

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: