После четири године судског поступка Виши суд у Панчеву пресудио

Корупција у НИС-у: сви оптужени криви за примање и давање мита

Најјачи докази подаци добијени прискушкивањем и признањем

Виши суд у Панчеву изрекао је данас, 19. децембра, осуђујуће пресуде тројици бивших директора НИС-а, за извршење кривичног дела примање мита, као и директору и сувласнику предузећа „БМР груп“, који су осуђени за давање мита.

Бивши директори у блоку „Прерада”, у панчевачкој фабрици НИС “Рафинерија нафте Панчево” Индијци Џагџит Синг, и Рус Виктор Славин осуђени су за извршење продуженог кривичног дела примања мита као саизвршиоци, док је руски држављанин Станислав Кислицинруски осуђен за извршење кривичног дела примања мита.  

Александар Деспотовић, директор фирме „БМР груп” из Шапца, и Градиша Деспотовић, сувласник предузећа, осуђени су за извршење продуженог кривичног дела давања мита као саизвршиоци.

Виктор Славин осуђен је на казну затвора у трајању од четири године, Џагџит Синг на јединствену казну затвора од пет година, Станислав Кислицинруски на казну затвора од три године, док су Александар Деспотовић и Градиша Деспотовић осуђени на казну затвора од годину и шест месеци, односно годину дана. Због здравственог стања предвиђено је да Градиша Деспотовић казну издржава у кућним условима, уз електронски надзор.

Оптуженима се у казну затвора урачунава боравак у притвору и током примене мере забране напуштања стана. Славин и Синг провели су у притвору око годину дана (од 13. новембра 2013. до 17. децембра 2014.), Кислицинруски од 16. децембра 2013. до 17. децембра 2014, док су Александар и Градиша Деспотовић у притвору били нешто више од месеца дана – од 13. новембра 2013. до 17. децембра 2013. године.

Виши суд је Џагџит Сингу, Виктору Славину и Станиславу Кислицинруском изрекао и меру безбедности протеривања странаца из земље у трајању од по пет година сваком понаособ која се рачуна од дана правоснажности пресуде, с тим да се време проведено у затвору не урачунава у време трајања ове мере. Наведеним окривљенима продужена је мера забране напуштања Републике Србије без одобрења суда и привремено одузимање путних исправа до правоснажности пресуде, односно до упућивања окривљених на издржавање кривичних санкција.

Такође, одузима им се имовинска корист стечена кривичним делом, те су у обавези да Вишем суду уплате солидарно 303.000 евра, док ће Џагџит Синг и Станислав Кислицинруски морати да уплате 400.000 евра Вишем суду, све у року од 30 дана од правоснажности пресуде.

Оштећени НИС а.д. Нови Сад  је са имовинско правним упућен захтевом упућен на парницу.

Суд је одбио предлог бранилаца оптужених Александра и Градише Деспотовића да им се укине јемство у износу од по 200.000 евра или замени стављењем хипотеке на некретнини, а усвојен је предлог бранилаца оптужених да се продужи рок за изјављивање жалбе против првостепене пресуде и износи 30 дана од дана пријема писменог отправка првостепене пресуде.

Више јавно тужилаштво у Панчеву задовољно је одлуком суда и осуђујућим пресудама.

„Сви оптужени су оглашени кривима, а посебно смо задовољни што смо кроз поступак који је трајао пуне четири године доказали све тачке оптужнице. Суд је прихватио све наводе тужилаштва из оба оптужна акта. Након пријема писменог отправка пресуде тужилаштво ће одлучити да ли ће изјавити жалбу на одлуку изречене казне“, рекла је за наш портал Славица Црвени Бубњевић, потпаролка Вишег јавног тужилаштва у Панчеву.

Виши суд је доказао да су Џагџит Синг, који је био директор Дирекције за стратегију и инвестиције и заменик Комисије за набавку уговорио са окривљеним Александром Деспотовићем поклон од 10 одсто од вредности радова и услуга које предузеће „БМР груп” пружи НИС-у. Он је откривањем података за тендер, давао податке о ценама и услуга конкурената, као и упутства окривљеном како да формира понуду и цену. Тиме је омогућио тој фирми да у више наврата победи на тендерима, чиме је нарушио принцип конкуренције.

Виктор Славин, извршни директро блока Прерада, био је овлашћен за потписивање уговора и тендера и са Џагџитом Сингом договорио добит у односу 60% – 40%.

Са фирмом „БМР груп” закључено је шест уговора у укупном износу од 22.834.105 евра.

Такође, Џаџит Синг и Станислав Кислицинруски оглашени су кривим и за примање поклона од фирме Termoco plat d.o.o. Панчево, која је носилац конзорцијума Termoco plat-isolmec d.o.o. Панчево, током 2012. и 2013. године, на исти начин – 10 одсто од уговорених радова и услуга. Њих двојица су тако примили мито сваки у износу од 400.000 евра.

Приликом образлагања пресуде истакнуто је да је током суђења велики проблем представљао матерњи језик Џагџит Синга, на којем је оптужени инсистирао. Међутим, суд није успео да пронађе судског тумача за панџапски језик, јер не постоји, док преводилац којег су успели да ангажују није био адекватан за браниоце оптуженог.

Судија је подсетила да је Џагџит Синг завршио два факултета, да је полиглота и да разуме руски језик, као и српски.

Такође, наглашено је да су најјачи докази били прикупљени током прислушкивања окривљених, које је како је истакнуто било у складу са законским одредбама. Јак доказ на суду било је и признање једног од лица да је дао мито.

Што се тиче санкција, суд је имао у виду да су окривљени породични људи, да нису раније кривично осуђивани и да издржавају малолетну децу.

Ипак, више казне образложене су високим износом мита.

 

Оставите коментар

PANpress
%d bloggers like this: