Истраживање удружења FemPlatz

Зашто се девојчице и жене у Панчеву осећају небезбедно?

Посебно забрињавајуће је што су цела насеља обележена као опасна

Преко 85 одсто испитаних грађанки града Панчева, изјавило је да се понекад осећа небезбедно, односно да се осећају прилично небезбедно у граду. Само 22,9 одсто испитаница навело је да се не плаши да ноћу иде сама кроз своје насеље и град. Ово су резултати анкете које је недавно спровело удружење грађанки FemPlatz у оквиру пројекта „Безбедни градови за жене и девојчице”.

Узорак су чиниле 83 испитанице различитог узраста, брачног статуса и образовања. Само три испитанице у овом узорку живе на селу, а све остале у градској средини. Већина је старости између 36-45 година (21), а затим старости између 18-25 (18) док је најмање испитаница је из старосне групе преко 65 година (две испитанице) и са мање од 14 година (једна испитаница). Највећи број испитаница је са високим образовањем (42) и запослено је на неодређено време (35 испитаница). У анкети је учествовала и 21 ученица/студенткиња из Панчева, три предузетнице, две пензионерке, једна фриленсерка и осам незапослених жена. Испитанице
су своје материјално стање оцениле као осредње (34) и добро (27).

Анкета је показала да се највећи број жена и девојчица плаши џепарења и физичких напада. Како би повећале своју личну безбедност, свака шеста жена наводи да не иде ноћу сама, а свака девета жена или девојчица или користи мобилни телефон (апликације) или носи сузавац и неки други предмет за самоодбрану.

Трећина испитаница из Панчева сматра да је за њихову личну безбедност најбитнији њихов начин живота, а највећи број њих сматра да је полиција у њиховом граду осредње ефикасна.

Упитане да ли сматрају да у Панчеву постоје места која сматрају посебно небезбедним, девојчице и жене углавном наводе да улице нису добро осветљене, да се изузетно плаше док ходају мрачним улицама где се осећају небезбедно, као и да су градски аутобуси ноћу небезбедни. Посебно је забрињавајуће што су читава насеља обележена као небезбедна.

Мапирајући конкретне делове Панчева које сматрају небезбедним, испитанице су навеле следеће делове града:
• од Хале спортова према насељу Војловица (веома мрачно)
• код некадашње бензинске пумпе у Спољностарчевачкој улици
• Насеље Тесла
• Градски парк и други паркови
• Део испод надвожњака ка Миси и неки делови Мисе
• Велики паркинзи
• Кеј Радоја Дакића
• Насеље Маргита
• Котеж 1 и 2
• Бувљак и надвожњак ка јабучком путу
• Дудара
• Улица Ивана Милутиновића или Стевице Јовановића (калдрмисани део од Светог Саве
до Синђелићеве)
• Насеље Содара, посебно неосветљени улази око зграда, игралиште иза вртића
„Пупољак“, пијаца
• ТЦ Биг
• Спортски центар Младост
• Околина Дома Споменак
• Околина Католичког гробља
• Део око железничке станице Предграђе, од Херцеговачке до Стевана Шупљикца
• Насеље Топола
• Парк између Белоцркванске и Ковинске
• Улица Иве Курјачког према касарни

FemPlatz даје и препоруке за побољшање безбедности жена и девојчица у Панчеву, добијене кроз преглед локалних докумената, анкету и додатне разговоре са грађанкама Панчева могу се груписати у неколико категорија:
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
• Промоција ненасиља, толеранције и побољшања безбедности међу младима (насиље
у породици, вршњачко и дигитално насиље, сексуално насиље…):
➔ подржати и финансирати пројекте организација цивилног друштва и других актера
за реализацију радионица са младима на тему безбедности у контексту
родне равноправности31
➔ организовати кампање о повећању безбедности и спречавања насиља чија
су циљна група млади (на пример, онлајн кампање на друштвеним
мрежама које млади највише користе)
• Јачати грађанску свест за међусобну подршку и међугенерацијску солидарност:
➔ Информативне кампање у локалним медијима
➔ Радионице о међугенерацијској подршци и солидарности, посебно са
младима
ПОБОЉШАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
• Мрачне улице и делови града стварају значајан осећај небезбедности девојчицама и
женама у граду. Потребно је осигурати да свуда постоји адекватно и функционално
улично осветљење, као и брза реакција јавно комуналних предузећа по пријавама
грађана/грађанки у вези са осветљењем.
• Уредити тротоаре и прилазе, а посебно контролисати прилазе градилиштима. Уредити
„пречице“, неутабане стазе, неасфалтиране улице које грађани (нарочито млади)
користе како би брже стигли до куће.
• Возне станице су драстично занемарене и ноћу представљају јако опасна места –
постављање осветљења, чишћење и уклањање отпада, реновирање станица.
• Редовно одржавање дечијих игралишта, која често пропадају након изградње или се
у вечерњим сатима претварају у небезбедна места.
• Одржавати јавна места чистим, осветљеним, уређеним, по потреби ограђеним.
• Обезбедити да постављене камере не угрожавају приватност грађана и грађанки.
Препоруке за јавни превоз у Панчеву (Пантранспорт доо)
• боље регулисати вечерњи/ноћни превоз, поготово за села и насеља удаљена од
центра, односно, обезбедити већи број линија или чешће поласке;
• аутобуска стајалишта трансформисати у сигурне пунктове, кроз постављање
осветљења, камера, усб прикључака и интернета, инсталирање СОС дугмета;
• усвојити јасне процедуре за превенцију и реаговање на сексуално
узнемиравање и насиље према женама у јавном превозу.
РАД ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА И ИНСТИТУЦИЈА
• Препознавање теме безбедности, посебно у контексту родне равноправности, у
локалним јавним политикама, укључујући План развоја града Панчева 2022-2028. и
локалних акционих планова за родну равноправност.
• Јаснија и чешћа комуникације органа локалне самоуправе и грађана/грађанки
како би створили однос поверења и сигурности за обраћање када је то потребно:
➔ Информативни текстови о безбедности и надлежности градских органа у
локалним медијима
➔ Отворена врата или тематски састанци са грађанкама на тему побољшања
безбедности.
• Мапирање реалних потреба грађана и грађанки при планирању сваке локалне јавне
политике, кроз јавне дискусије, фокус групе, разговоре.
• Редовно информисање грађана и грађанки о статистици напада или угрожавања
безбедности: преглед података на месечном или кварталном нивоу објављена у
локалним медијима или на интернет презентацији града
• Јавно доступне и организоване листе телефонских бројева са информацијама коме
грађанке/грађани могу да се обрате у ситуацијама насиља и претње по
безбедност.
• Адекватно збрињавање уличних животиња, спречавање злостављања уличних
животиња; боља контрола да ли су љубимци пуштени без надзора и/или повоца.

Једна од кључних препорука је да представници/це локалне самоуправе и локалних установа активно укључују девојчице и жене у процесе мапирања потреба и планирања мера за побољшање безбедности у граду, кроз разговоре о потребама да би се осећале безбедније.

Потребно је редовно организовати консултације на ове теме, односно, у свим фазама припреме, планирања, израде, процене успешности градских јавних политика, а не само током обавезних јавних расправа регулисаних законима.

Предлози за побољшање безбедности односе се и на установе чији је рад регулисан на националном нивоу, првенствено на полицију. Жене и девојчице наводе да су потребне чешће полицијске патроле у насељима у вечерњим сатима, побољшање контроле наркотика и злоупотребе алкохола, посебно ноћу и викендом, али и ефикасна реакција полиције у контроли понашања посетилаца разних места за ноћне проводе, у саобраћају. Посебно је истакнуто да надлежни органи и установе у ситуацијама пријаве родно заснованог насиља и насиља у породици морају да реагују адекватно и у најкраћем могућем року.

Безбедност жена и девојчица у градовима представља једно од кључних питања у сузбијању родно заснованог насиља, а јединице локалне самоуправе имају веома важну улогу не само у спречавању насиља према женама и девојчицама, већ и у обезбеђивању високог нивоа безбедности на својој територији.

Ипак, у Стратегији развоја општине Панчево 2007. 2025 безбедност није посебно препозната као приоритет, као ни у Акционом плану за 2020. уз Стратегију развоја града Панчева 2014. – 2020. У току је израда Плана развоја града Панчева од 2022. до 2028. године, који такође не препознаје област безбедности као важну тему за заједницу.

Пројекат „Безбедни градови за жене и девојчице” удружење FemPlatz реализовало је у Панчеву, Земуну и Краљеву, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији.

 

Редакција

Subscribe
Обавести ме о

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: