Како се град Панчево бори против корупције

Већина мера из Локалног акционог плана за борбу против корупције није реализована, добра пракса напуштена

Ове године истиче примена ЛАП-а

Према Акционом плану за преговарање Србије о чланству у Европској унији поглавље 23, сви градови и општине су имале обавезу да до 30. јуна 2017. године усвоје и примене локалне независне механизме за борбу против корупције – антикорупцијске планове (ЛАП). Модел за израду ЛАП-а израдила је Агенција за борбу против корупције. У Панчеву Локални антикорупцијски план (ЛАП) за период 2017-2020 године је усвојен на седници Скупштине града Панчева, 17. новембра 2017. године. Међутим, његова примена није заживела.

Локални акциони план за борбу против корупције на територији града Панчева 2017 – 2020. године, израдила је Радна група за израду Локалног антикорупцијског плана. Свих 16 чланова и чланица те групе су били запослени у Градској управи што није било у складу са Моделом локалног антикорпуцијског плана (ЛАП) за јединице локалне самоуправе. Он предвиђа да „ у Радну групу као стални чланови обавезно треба да буду укључени и представници организација цивилног друштва, удружења грађана која се баве борбом против корупције, као и представници антикорупцијских тела и/или тела за праћење примене етичког кодекса ЈЛС (тамо где ова тела постоје)“.

Тело за примену Локалног антикорупцијског плана није формирано

Процедура говори да је након усвајања ЛАП-а, потребно формирати Комисију за избор чланова тела за праћење примене ЛАП-а, која треба да буде састављена од представника органа ЈЛС, локалних невладиних организација и удружења грађана, локалних медија и грађана, као и представника других органа јавне власти (централних и покрајинских) који функционишу у локалној заједници, а који не представљају део система локалне самоуправе (на пример, представници правосудних и других органа). Скупштина ЈЛС, у складу са резултатима конкурса који спроводи Комисија, односно у складу са ранг листом кандидата, доноси одлуку о избору чланова тела за праћење примене ЛАП-а, односно усваја акт о формирању тела за праћење примене ЛАП-а.

Према нашим сазнањима, подацима доступним  на сајту града Панчева, и информацијама из Агенције за борбу против корупције, у Панчеву није формирано тело за праћење примене Локалног антикорупцијског плана. У нацрту ЛАП града Панчева, рок за избор тог тела је децембар 2017. године.

У Агенцији за борбу против корупције су нас обавестили да немају надлежност да прате применеу ЛАП-а, већ то треба да чине чланови тела за праћење примене ЛАП у сваком граду или општини. Такође, како су додали чак и када тело није формирано, одговорна лица наведена у ЛАП-у треба да спроводе мере, али је много боље да постоји тело које ће надзирати овај процес, даје оцене о квалитету спроведених активности, скреће пажњу одговорним лицима на рокове за спровођење активности, представљати јавности своје извештаје.

Из Градске управе града Панчева, више пута смо тражили одговоре на питања докле се стигло са израдом Локалног акционог плана и да ли се спроводи, али одговоре нисмо добили. Питања смо раније поставили Предрагу Живковићу, заменику Градоначелника града Панчева и председнику Радне групе, који се прогласио ненадлежним. Одговоре смо потражили и од заменице председника Јелене Стојковић Соколовић, заштитнице грађана града Панчева, али без успеха, као и од тадашње заменице начелника Градске управе Данијеле Ракетић. На крају смо послали Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, са питањима, а одговор је био да се са питањима обратимо Канцеларији за односе са медијима, која десет  месеци дискриминише нашу редкацију и не одговара на новинарска питања.

У Агенцији за борбу против корупције, за наш портал рекли су да санкције за локалне самоуправе које нису спроводиле активности из ЛАП-а не постоји.

„Израда ЛАП и формирање тела за његово праћење је предвиђена стратешким документом (Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље 23), који не познаје санкције, нити било други облик кажњавања. ЛАП је антикорупцијски механизам који треба да уведе принципе доброг управљања и има снажни превентивни потенцијал. У том контексту, израда, спровођење и праћење ЛАП-а је одговорност сваке ЈЛС појединачно која изради овог документа треба да приступи, пре свега, због унапређења функционисања саме ЈЛС, а не формалне обавезе“, стоји у одговору Агенције.

Смањење транспаретности

Упоређујући ЛАП и праксу, може се закључити да већина мера није реализована, иако ове године истиче примена документа. Град је донео Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама, али је приметно да је добра пракса у неким случајевима напуштена. Тако на пример рад Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа више није јаван, јер је последња информација објављена у мају 2018. године. Такође, уместо повећања транспарентности у процесу усвајања прописа, Град Панчево је укинуо доступност информација, између осталог, на тај начин што се више не објављују одлуке Градског већа на сајту града.

Локална самоуправа није обезбедила јавну расправу, ширу партиципацију, и већу транспарентност приликом израде локалног буџета, и израду Грађанског водича кроз локални буџета, већ напротив је укинула ту добру праксу која је постојала неколико година.

Такође, град није донео правилнике који би омогућили отклањање ризика од корупције у примени прописа у области јавно приватних партнерстава, затим није повећао транспарентност у погледу постојања приватног интереса јавних функционера или приватног интереса са њима повезаних лица, као околности која може водити сукобу интереса. Тако на пример на интернет презентацији ЈЛС нису објављени сви уговори које је локална самоуправа закључила са функционерима, и са запосленима у органима ЈЛС (сви уговори осим уговора о раду – на пример, уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и слично). У локалној самоуправи нису се бавили ни процесом заштите узбуњивача.

Није обезбеђена ни пуна транспарентност процеса суфинансирања програмa од јавног интереса које реализују удружења, која је предвиђена у оквиру Модела Локалног антикорупцијског плана. Овај предлог није се ни нашао у панчеваком Локалном акционом плану за борбу против корупције, јер очигледно Радна група није сматрала да је то важно.

„Транспарентност процеса се обезбеђује кроз објављивање свих докумената који настају у току спровођења конкурса, а нарочито докумената који настају у раду конкурсне комисије, јавност састанака конкурсне комисије и учешће заинтересованих представника јавности у њиховом раду – грађанских посматрача (без права одлучивања). Интерним правним оквиром потребно је предвидети елементе мониторинга, евалуације и финансијске контроле над програмима од јавног интереса које реализују удружења, са обавезом објављања свих извештаја о резултатима мониторинга, евалуације и финансијске контроле на интернет презентацији ЈЛС“, стоји у Анализи Модела Локалног антикорупцијског плана, објављеној на сајту града.

Ивана Предић

Subscribe
Обавести ме о

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: