Уређивање односа у области становања

У Панчеву регистровано преко 550 стамбених заједница

Управљање зградом озбиљан посао

Ових дана у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, све више је захтева за регистрацију стамбених заједница, а до сада је издато 557 решења, речено нам је у том Секретаријату. До повећаног интересовања за извршење законске обавезе које је истекла 31. децембра 2017. године, дошло је због тога што претходних месеци комунални инспектори су на терену и обилазе стамбене зграде и проверавају да ли су зграде регистроване.

Према речима Бобана Ђурђева, секретара Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Панчева, цео посао би требао да буде готов до септембра.

„Члановима стамбене заједнице даје се рок од 15 дана да изврши регистрацију уколико то није раније учињено, а ако се наш налог не испоштује, следи решење о постављању принудног управника“, објашњава Ђурђев.

Како смо сазнали у Секретаријату за урбанизам налога за постављање принудних управика у Панчеву већ има.

Према Закону о становању и одржавању зграда, који је донет 2016. године, до краја прошле године свака стамбена заједница имала је обавезу да изабере управника или професионалног управника. Управници зграда само су заступници воље станара, и не морају да полажу никакве испите, а накнаду могу да добијају уколико се тако станари договре.

За разлику од њих професионални управници добијају лиценцу за обављање послова управљања зградом, након обуке и положеног испита.

Поред послова управника зграде (активности као што су организовање одржавања зграде, одлучивање о коришћењу финансијских средстава и обезбеђивања коришћења зграде, као и друга питања од значаја за управљање зградом) они врше и следеће послове: стара се о одржавању земљишта које служи за редовну употребу зграде, прима пријаве кварова или других проблема (непоштовање кућног реда, бука и други штетни утицаји у згради) сваким даном у недељи у периоду од 00-24 часа, на основу примљене пријаве  обавештава и захтева  предузимање одговарајућих мера од надлежног органа, евидентира сваку примљену пријаву са подацима о проблему и времену пријема, обезбеђује извршење радова на хитним интервенцијама, предлаже скупштини стамбене заједнице висину накнаде за одржавање заједничких делова зграде и земљишта на основу најмање три прикупљене понуде од лица која се баве одржавањем заједничких делова зграде и земљишта.

Управник зграде у Улици Браће Јовановића 96, Звездан Танасковић, који се припрема за полагање испита за лиценцу професионалног управника, каже да је управљање зградом озбиљан посао.

„Сама чињеница да сте у обавези да одговорите свим позивима и обавезама од 0 до 24 сата, 365 дана годишње, говори о томе колико је посао захтеван и треба да буде плаћен. И управник и професионални управник имају велику одговорност, и у случају пропуста, може да буде санкционисан. За професионалног управника постоји обавеза обезбеђивања полисе од личне одговорности на 10.000 евра на годишњем нивоу“, наводи Танасковић.

Обуку за професионалног управника организује Привредна комора Србије, која издаје лиценцу, а може и да је одузме. Обука чини неколико области: правни оквир у вези са коришћењем, управљањем и одржавањем зграда, административни и финансијски аспекти управљања зградом, карактеристике зграде, одржавање зграде и безбедносне процедуре, комуникација. Након обуке које кошта 30.000 динара, следи писмени и усмени испит.

Накнада за послове професионалног управљања исплаћује се организатору професионалног управљања, а он измирује обавезе плаћања накнаде према професионалном управнику. У случају принудно постављеног професионалног управника, висина накнаде коју ће плаћати власници посебних делова одређује се одлуком јединице локалне самоуправе.

Према подацима Привредне коморе Србије до сада у Граду Панчеву лиценцу професионалног управника стекло је тринаест грађана.

Марко Ћулибрк, директор Регионалне привредне коморе Јужнобанатског управног округа, оцењује да за сада увођење новина у област становања не иде очекиваном динаминком.

„Можда је било мало превише о оптимизма, али било је неопхподно да се такав закон доведе јер је стамебни фонд значајан друштевни капитал који се мора чувати. Људи имају погрешну свест да је само стан њихов, а да ходници, лифтови, фасаде нису њихови, и то треба променити. Ипак, последњих година приметан је напредак, на пример скоро све зграде имају интерфоне, што је било пре 15 година незамисливо“, наводи Ћулибрк.

Према Одлуци о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбени – пословним зградама на територији града Панчева, која је усвојена у марту ове године, одређени су минимални износи које су власници посебних делова стамбених и стамбено-пословних зграда дужни да издвајају на име текућег и инвестиционог одржавања зграда на територији Града Панчева. Такође је утврђена и накнада коју плаћају власници посебних делова зграде у случају постављања професионалног управника од стране локалне самоуправе као вид принудне мере.

Новац се уплаћује на рачун стамбене заједнице који се користи за текуће и инвестиционо одржавање зграде.

 

 

Ивана Предић

Subscribe
Обавести ме о

1 Коментар
Старији
Најновији Најпопуларнији
Inline Feedbacks
View all comments
Bogica
4 године пре

Uopšte u državi Srbiji možete da napravite idealne zakone ali jedan od najvećih problema su oni koji treba da ga sprovedu, a moje pitanje je ko kontroliše pa čak i sankcioniše one koji ne rade svoj posao, a posao im je da sprovode zakone / odluke. ČESTO NI ONI NE ZNAJU SVOJE OBAVEZE. Ja sam imao priliku da prijavim jedan slučaj i nikako ne dobijam povratnu informaciju da bi na moje pitanje zašto je nisam dobio odgovor je bio da nisu obavezni da me informišu o ishodu prijave. Ono što je upečatljivo i nema niko pravo da protivureči je nepoštovanje… Read more »

1
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: