Како су летње баште окупирале центар града

Све мање места за пешаке

Поједини власници локала у Градском парку се не придржавају градске Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других обејката привременог карактера на површинама јавне намене

Летње отворене баште ускоро ће морати да буду уклоњене са панчевачких улица, у складу са Одлуком о постављању мањих монтажних, покретних и других обејката привременог карактера на површинама јавне намене. Према том документу, отворени угоститељски објекат може да се постави и користи у периоду од 01. априла до 31. октобра текуће године.

Последњих година број летњих башти се увећао, као и бројне неправилности које власници угоститељских локала допуштају себи, због чега је у самом центру града све мање места за пешаке. Тако на пример, поједини власници локала у Градском парку, односно на Тргу Краља Петра I, се не придржавају члана 40. поменуте Одлуке, који гласи да се „башта се у пешачкој зони и на тргу поставља тако да обезбеди најмање три метра за кретање пешака односно 3,5 метра за пролаз ватроганих кола“.

У улицама са интезивним кретањем пешака – Војводе Радомира Путника, Генерала Петра Арачића, Војовде Петра Бојовића, Карађорђева, од Војводе Радомира Путника, до Браће Јовановића, Светог Саве од Војводе Радомира Путника до Браће Јовановић… ширина дела тротоара за кретање пешака треба да буде најмање два метара, а ивица баште буде удаљена од пешачког прелаза најамње пет метара. За баште затвореног типа простор за пешаке мора да буде најмање два метра.

У члану 30. Одлуке стоји да у близини споменика, фонтане или чесме башта може се поставити на растојању не мањем од три метра, у близини клупа и других објеката на растојању не мањем о д 1,2 метра.

У децембру прошле године Одлуци о постављању мањих монтажних, покретних и других обејката привременог карактера на површинама јавне намене је додат члан 39а, који предвиђа да се у улицама: Његошева, Змај Јовина, Масарикова, Трг Краља Петра I, Војводе Живојина Мишића, Сокаче и Мите Топаловића елементи баште отвореног типа, искључиво постављају на постојећу подлогу, и да не смеју бити фиксирани за подлогу „ те је у том смислу забрањено разбијање, деградирање и бушење површине јавне намене“.

Ипак, огромна башта хотела „Кутко“, који се налази у Масариковој улици, постављена је на подлози на пролеће ове године, а у августу је нови члан 39а Одлуке о постављању мањих монтажних објаката, промењен, тако што је избачена Масарикова улица, што значи да захтев да се елементи баште постављају искључиво на постојећу подлогу, у овом случају не важи.

Иначе, како смо раније писали, процедура за постављање летњих башти је према Одлуци о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене Града Панчева, таква да се захтев са документацијом предаје у Услужном центру Градске управе Панчево. Захтев се даље упућује јавном предузећу коме је површина јавне намене поверена на управљање, одржавање и коришћење, и Заводу за заштиту споменика културе, када се башта поставља на подручју непокретног културног добра, или његове заштићене околине, односно у зонама које представљају амбијенталну целину, просторно културно-историјску целину, односно урбанистички заокружену целину (центар насељеног места, трг и сл). Одобрење за постављање баште се издаје на највише пет година.

Ивана Предић

Subscribe
Обавести ме о

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: