Радни материјал за седнице Градског већа више није доступан новинарима и новинаркама

Смањивање јавности рада или усклађивање са Пословником?

До сада су медијски радници документацију добијали непосредно пре почетка седнице

Недавном одлуком градоначелника Панчева Саше Павлова новинари и новинарке који присуствују седницама Градског већа, не добијају више материјал за дневни ред. Одлуке се од сада постављају на сајт града, након завршене седнице.

До сада су медијски радници документацију добијали непосредно пре почетка седнице, али због обимности често нису могли ни да је прелистају док траје седница, па ни да спреме евентуална питања након седнице. Ипак, документацију су имали и могли су да је користе у каснијем раду.

Материјал је обухватао предлог документа (решења или одлуке…) који треба да се усвоји, али и детаљно образложење, у којима се цитирају закони, и прилажу додатни документи. Од сада међутим, уз поједине одлуке, на сајту нема пропратног материјала.

На питање због чега новинари и новинарке више не добијају материјал, градоначелник Павлов је одговорио:

Ради се о томе да је дошло до усклађивања са Пословником о раду Градског већа. Материјал је радна верзија и о њој може да се расправља и да се усвоји или да се не усвоји. Када неко има радни део материјала он се бави политиком, а политиком се баве овде изабрана лица. Народ и грађане, као и вас новинаре треба да интересују одлуке које треба да проузрокују неке последице у спољном свету, а то су јавне одлуке које су овде донете и објављене на сајту града. Поводом њих можете да пишете, да интервјуишете, тражите одговоре на питања, а саму расправу о радном материјалу можете да чујете и овде на већ с обзиром да сте редовно позивани. У Пословнику јасно пише да се одлуке јавно објављују, и то радимо на сајту града, и да је рад веће отворен за јавност”.

Градоначелник је додао да се на овај корак одлучио јер се неколико пута појавиле две, три одлуке које нису биле у складу са дистрибуираним материјалом, односно да одлуке често трепе одређене измене. Такође, оценио је да се поводом нове одлуке подигла велика прашина, али да Градско веће нема шта да крије, те да се две године радило на начин да се материјали достављају јавности пре почетка седница.

Оставите коментар

PANpress
%d bloggers like this: