Пројекат целовите еколошке санације несанитарног сметлишта поверен је фирми Драго Пројект д.о.о.

Повећана количина лагерованог отпада на Старој депонији

Одложено је више од 69.000 тона комуналног, грађевинског, третираног медицинског отпада, биљног отпада и отпадног равног стакла

Током 2020. године на Стару депонију превежено је 200 тура отпада више него у 2019. године, показује Финансијски извештај ЈКП Хигијена Панчево, које управља депонијама у Панчеву. Лагеровано је укупно 69.297,05 тона отпада, од тога 13.349,5 тона комуналног отпада, 55.086,35 тона грађевинског, 412 тона третираног медицинског отпада, 154 тона биљног и 292,2 тоне отпадног равног стакла.

На Старој депонији се до данас одлаже и депонује отпад и то: од чишћења површина јавне намене, помешан комунални отпада са територије Панчева, неопасан чврст помешан отпад од привредних делатности у Панчеву, од стране физичких, правних лица и предузетника са територије Панчева.

За Стару депонију не постоји употребна дозвола, нити решења о другии дозволама, не постоји упис Старе депоније у Служби за катастар непокретности Панчево, и део парцела је у фази реституције. Након отварања Регионалне санитарне депоније 2015. године, Стара депонија је требало да буде затворена, али се то до данас није десило. Почетком године расписан је тендер за израду пројекта рекултивације, санације и затварања Старе депоније, а уговор је почетком фебруара додељен је фирми Драго Пројект д.о.о. вредан 13,8 милиона динара са ПДВ-ом.

Ова фирма израдила је главни пројекат прве регионалне, санитарне депоније „Дубоко“ са првом линијом за издвајање секундарних сировина из помешаног отпада, као и пројекат санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду.

Према пројекту предвиђена је целовита еколошка санација Старе депоније у Панчеву, која укључује и  испитивање отпада приликом ремедијације сметлишта, дефинисање начин детекција опасног комуналног отпада и дефинисање начина издвајања, паковања и даљег одвожења, ископ, третман и транспорт отпада, одлагање некорисног дела отпада у санитарне касете, и ремедијација земљишта испод тела депоније.

Рок за израду пројектне документације је максимално 120 дана, а рачуна се од дана завршених истражних радова. Рок за извођење истражних радова не може бити дужи од 90 дана.

Осим на Старој депонији, и на Новој депонији је повећана количина депонованог отпада у 2020. односу на претходну годину за 1.913,38 тона смећа. Довежено је 76.267,72 тоне комуналног отпада из Панчева, Старчева и Долова. Нагло повећање количине отпада, како пише у извештају, потиче од активности Екомабер инжењеринг доо, који је у 2020. години довозио отпад вршећи уређење сеоских сметлишта у насељеним местима Глогоњ, Омољица и Качарево, укупно 45.711,08 тона.

У извештају стоји и податак да је у овом тренутку попуњено око 70 одсто запремине простора за депоновање отпада у трећем нивоу прве А фазе депоније, и да је од почетка рада депоније, 2015. до краја 2020. године лагеровано укупно 195.151,00 тоне отпада. У припреми је техничка докуемнтација за зраду четвртог нивоа бедема на изграђеној фази депоније, као и надоградња биотрнова.

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress