Са седнице Градског већа

Новац за радове на топловоду и чишћење мазутара ЈКП „Грејање“ преусмерило за солидарну помоћ за запослене

Усвојено дванаест тачака за нешто више од 30 минута

За нешто више од 30 минута чланови Градског већа једногласно су усвојили свих 12 тачака дневног реда на 84. седници Градског већа града Панчева која је одржана је данас, 9. јуна у Градској управи.

Најзанимљивија тема је била измена Програма пословања ЈКП „Грејање“ Панчево, са финансијским планом за 2017. годину, којом се уводи солидарна помоћ услед неповољног материјалог положаја у износу од 3.200.000 динара. Одлука је у складу са Анексом Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, који је ступио на снагу  21. априла ове године. Према постојећем документу  „послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђења финансијска средства: ради ублажавања последица елементарних или других непогода, ради пружања помоћи породици умрлог запосленог, у другим случајевима одређеним општим актом“. У новом Анексу додаје се став 6. који гласи:

„Ако се, у случају из става 5. тачка 3. овог члана, солидарна помоћ додељује запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата.“

Да би реализовало ову замисао руководство ЈКП „Грејања“ донело је одлуку да смањи трошкове тако што неће извести радове на рекострукцији топловода (200.000 динара), а такође неће се чистити ни мазутни резервоари и мазутари (3.000.000,00).

„Пословодство предузећа је одлучило да ове пословне године неће постићи извршење ове услуге као и да ће се покушати пронаћи могућност да ову врсту услуге финансира Фонд за заштиту животне средину града Панчева“, стоји у извештају ЈКП „Грејање“.

Када се дода предвиђених 3.200.000,00 динара за трошкове зарада, укупан износ трошкова зарада, накнада зарада као и остали лични приходи у овом јавном предузећу, према предлогу плана за 2017. годину износиће 152.812.643,00 динара.

На седници усвојене су и следeће тачке: нацрт закључка о приступању изради Стратегије бриге о младима града Панчева од 2018. до 2022. године, затим нацрт одлуке о изменама Одлуке о заштити Парка природе „Поњавица“, нацрти одлуке о измени Одлуке о заштити споменика природе „Ивановачка ада“, „Стабло црвенолисне букве у Омољици“ , „Два стабла белог јасена код Долова“ и „Кестен Ћурчина у Панчеву“.

Осам чланова Градског већа сагласило се и да одобри отпуст дуга камате по правоснажној пресуди Апелационог суда у Новом Саду, из октобра 2013. године, на име дужника Милана и Милоја Марковића, из Панчева. Они су у вези са накнадом за грађевинско земљиште  према пресуди уплатили граду 4.425.100,00 динара, а Градско веће је одлучило да им отпише  дуг у износу од 2.156.289,27 динара. Породица Марковић поднела је молбу за ослобађање плаћања камате још у мају 2016. године.

Усвојена је и измена финансијског плана Месне заједнице „Мита Вукосављев“ Долово за 2017. годину. Такође, позитивно су оцењени и предлози за давање у закуп две зидане гараже у Панчеву. На крају усвојен је и предлог о измени решења о образовању Комисије за испитивање погодности такси возила за обављање такси превоза.

Ивана Предић

Subscribe
Обавести ме о

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
PANpress
%d bloggers like this: