Санација и рекултивација земљишта

Локална самоуправа расписала јавну набавку за уклањање дивљих депонија у атару

Предвиђена је и оквирна количина отпада и износи 155.000 метара кубних

Град Панчево расписао је 14. новембра, јавну набавку за Набавку услуга чишћења и уклањања дивљих депонија расутих по атару. Набавка подразумева припрему дивље депоније за санацију, затим припрему и рад сепаратора на одвајању комуналног од грађевинског отпада, утовар сортираног и несортираног отпада у возилима за транспорт отпада, услугу рекултивације.

Како стоји у документацији, прикупљање отпада на локацији сметлишта вршиће се машински. Пре почетка вршења услуге потребно је уклонити растиње и рашчишчисти терен, и поставити табле са информацијама о извођењу услуге. У складу са неправилним обликом сметлишта, уклањање отпада ће се вршити фазно, тако да се ни у једној фази не омета промет на путевима који пролазе кроз сметлиште. Предвиђена је и оквирна количина отпада и износи 155.000 метара кубних.

У појасу око тела дивље депоније треба формирати ветрозаштитни појас садњом дрвећа и шибља. Оптималан вегетацијски ветрозаштитни појас захтева конструкцију од редова високостаблашица у наизменичном поретку, са садњом жбунастих врста у подстојном делу, пише у спецификацији услуга.

Уклањање депонија према документацији трајаће до 2020. године, а за тај посао локална самоуправа планира да потроши највише милион динара ове године, 224.500.000,00 током 2019. године и 224.500.000,00 динара током 2020. године.

Понуда се примају до 21. децембра, а критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

 

 

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress