Зараде за јануар 2017. године

Колико плаћамо градске функционере?

Градоначелник Града Панчева зарадио је у јануару ове године 91,268.43 динара, без минулог рада. Према извештају Агенције за борбу против корупције који је градоначелник поднео 16. јуна 2016. године, 19. маја 2016. године Саша Павлов је имао плату од 96.750,00 динара. У власништву има кућу од 190 м2 и аутомобил PeugeotT 3008 2010. годиште. Штедни улог у банци нема.

Према подацима из информатора о раду органа града Панчева, градоначелников заменик Предраг Живковић примио је у јануару 2017. године 87,384.66 динара, а исто толико је зарадио и председник највишег законодавног тела Тигран Киш.

Једанаест чланова Градског већа имају плату од 83,500.90 динара, заштитник грађана Јелена Стојковић Соколовић 88,064,32 динара, а њен заменик 83,500.90 динара. Помоћник градоначелника зарађује 74,383.51 динара, док Милорад Милићевић, начелник Градске управе прима плату у износу од 95,073.62 динара. Заменик начелника месечно прима 92,124.24 динара.

Секретар скупштине зарађује 78,010.51, заменик секретара скупштине 75,505.17, а Градски правобранилац 92,139.91 динара.

Самостални стручни сарадник у Градској управи прима плату од 56,168.87 динара, виши стручни сарадник 52,568.59, а стручни сарадник 43,476.76 динара.

Најмању плату у Градској управи има ПК радник – 21,756.68 динара.

Према Одлуци о платама, накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица и запослених у органима града Панчева и накнадама одборника Скупштине града Панчева, члан 12, за покривање трошкова у обављању одборничких послова одборницима припада месечни износ од 16 одсто месечне нето плате председника Скупштине града, без пореза и доприноса и без додатака по основу времена проведеног на раду, што износи 13,981 динар.

Одлука превиђа да уколико је одборник оправдано одсуствовао са седнице, у случајевима службеног пута или боловања, припада му накнада из 1. става овог члана, под условом да изостанак оправда писменим путем путним налогом или лекарским дознакама.

Одборнику не припада накнада из 1. става овог члана уколико је неоправдано одсуствовао са седнице Скупштине.

Ако је одборник ангажован на некој функцији у Скупштини града, има право на плату или накнаду само по једном основу.

 

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress