Рок за подношење понуда продужен због поднетог захетва за заштиту права

Када почиње реконструкција централног градског језгра?

Набавка вредна 125 милиона динара се односи на уређење Улица Војводе Живојина Мишића, Масарикове улице, и Трга краља Петра I по систему кључ у руке

Јавна набавка за израду техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра покренута је 29. априла ове године, а тендер још није окончан. Рок за подношење понуда био је 25. мај, али је тог дана Град Панчево је запримио захтев за заштиту права. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки донела је 23. јуна решење којим се захтев одбија као неоснован, након чега је позив за подношење понуда продужен до 26. августа.

Набавка вредна 125 милиона динара се односи на уређење Улица Војводе Живојина Мишића, Масарикове улице, и Трга краља Петра I по систему кључ у руке. Радови ће обухватити партерно уређење – скидање постојеће и набавку и монтажу нове бетонске галантерије, на површини од 9,7 са око 9,2 м2, затим реконструкцију јавног осветљења, попут оног у Његошевој улици, реконструкцију атмосферске и фекалне канализације, репарацију постојећих клупа, и уређење два дечја игралишта, са озелењавањем површина.

Мало игралиште биће подигнуто на тргу у Масариковој улици, и према пројектном задатку садржаће обичне металне љуљашке и једну љуљашку „орлово гнездо“, затим кућицу, четворосед и њихалице на федеру. Друго игралиште биће знатно веће и биће подигнуто на месту постојећег дечјег игралишта. Садржаће две мултифункционалне целине са различитим реквизитима, пењалицама и тобоганима.

Декоративно осветлење добиће Крст у Градском парку и Магистрат.

Рок за израду идејног пројекта према пројектном задатку и техничким условима не може бити дужи од 15 календарских дана од дана записничког увођења у посао од стране стручне службе наручиоца, док рок за израду Пројекта изведеног објекта (ПИО), не може бити дужи од 10 календарских дана од дана давања налога наручиоца по завршеним радовима.

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress