Јавна набавка за фотографије и снимање пет видео снимака о услугама Градске управе Панчево

Град Панчево расписао је јавну набавку мале вредности за услуге израде фотографија за потребе града Панчева и кратких видео клипова за електронску комуникацију, друштвене мреже и сајт града Панчева на годишњем нивоу.

Понуда обухвата набавку услуге снимања и фотографисања пет промотивних догађаја (снимање кључних момената догађаја и кратких изјава учесника), односно прављење пет видео снимака о
услугама Градске управе града Панчева у појединачном трајању до два минута са монтажом и неопходном техничком обрадом, уз ангажовање наратора по потреби за клипове који описују услуге Градске управе, уз обавезну употребу назива и грба града Панчева (укупно 10 видео клипова), и укупно 50 фотографија у периоду извршења уговора (укупно 20 фотографија са догађаја и укупно 30 фотографија знаменитости и мотива града Панчева).

Рок за подношење понуда је 21. септембар, до 12 сати, док је отварање понуда заказано за 21. септембар у 12:15 сати, у просторијама Градске управе.

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Према уговору израђени и прихваћени видео клипови и фотографије постају власништво Градске управе града Панчева, без обавезе наручиоца да наведе имена аутора снимака и фотографија.

Оставите коментар

PANpress
%d bloggers like this: