Извештај Поверника: Стање у Србији забрињавајуће

Хронични проблеми у вези са остваривањем права јавности да зна

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић оценио је да је стање у обе области у Србији незадовољавајуће и забрињавајуће.

Он је доставио Народној скупштини Републике Србије Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности у 2016. години. Извештај је достављен и председнику Републике, Заштитнику грађана и Влади Републике Србије и истакнут на веб презентацији Повереника.

У документу се наводи да је први пут дошло до смањење из године у годину растућег процента успешних интервенција Повереника. Он је са 96 одсто у претходној смањен на 92 одсто.

Иако се још увек може говорити о релативно високом проценту успешности, пад од четири одсто у току једне године дефинитивно је забрињавајући. Пад ефикасности у заштити права јавности у највећој мери се мора објашњавати одсуством подршке коју су Поверенику били дужни да пруже други државни органи“, наводи Повереник.

Ни управна инспекција у саставу Министарства за државну управу и локалну самоуправу, надлежна за покретање прекршајних поступака против прекршиоца закона, ни правосудни органи нису имали ни изблиза адекватан однос према чињеници да се закон масовно крши.

Прекршајни поступци покретани су у броју вишеструко мањем од броја реално почињених прекршаја, ретко и селективно, а окончавани у највећем броју случајева наступањем застарелости.

У Извештају стоји да је током 2016. године Повереник био принуђен да у много више случајева (укупно 61) него претходних година, захтева од Владе обезбеђење извршења и Влада то није учинила ни у једном случају.

У 2016. години, другу годину заредом Народна скупштина супротно закону и сопственом Пословнику, не разматра годишње извештаје Повереника. Шта више, први пут за 12 година постојања и деловања институције Повереника, чак ни „матични“ скупштински Одбор за културу и информисање није разматрао повереников извештај.

Поред наведеног, Повереник наводи да је забрињавајуће одржавање неких хроничних проблема у вези са остваривањем права јавности да зна, односно поновно појављивање проблема за које је било наде да су превазиђени.

То посебно важи за проблеме у остваривању права на приступ информацијама у вези са неким крупним, економским потезима државе, односно органа власти, информацијама о располагању великим финансијским или материјалним ресурсима.

Ови проблеми, истиче Поверник, осим што су у више случајева за последицу имали озбиљне повреде права јавности да зна, имали су и друге непожељне последице, пре свега по углед у антикорупцијском контексту, што је и у 2016. години потврђено хронично лошом оценом и позицијом наше земље на Глобалном индексу перцепције корупције.

У области заштите података о личности и у 2016. години одржавала се хронично лоша, врло забрињавајућа ситуација, закључак је Поверника.

Ивана Предић

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress
%d bloggers like this: