Грађани се нису питали о капиталним инвестицијама у Панчеву

Град се кредитно задужује за пет великих пројеката

Кредит у износу од преко 564 милиона динара отплаћиваће се у 60 месечних рата

Након давања сагласности од стране Министарства финансија, да град Панчево може кредитно да се задужи за капиталне инвестиције у овој години у износу од 564.065.469,00 динара, овај предлог прихватили су и одборници Скупштине града Панчева, на седници одржаној 25. фебруара.

Локална самоуправа одлучила је да тај новац потроши на следећи начин: израда техничке документације и извођење радова на уређењу приобаља коштаће 250 милиона динара; за израду техничке документације и извођење радова у делу централног градског језгра биће потрошено 150 милиона; за набавку опреме електронског и видео надзора издвојиће се 85 милиона; за инфраструктурно опремање Северене индустријске зоне у Панчеву за израду техничке домунетације и извођење радова на изградњи Улице 7. нова, деоница IV – 24 милиона и још 55 милиона за израду техничке документације за адаптацију објеката у склопу Опште болнице Панчево, односно Здравсвеног центра Панчево.

Рок отплате кредита је 60 месеци и то након истека грејс периода од 12 месеци. Како стоји у градској докуменатцији, на поступак избора финансијске инститиуције ради кредитног задужења неће се применити  одредбе Закона о јавним набавкама, већ ће градоначелник објавити јавни позив за приклупљање понуда. Град је тренутно има дуг од 280 милиона динара због неотплаћених кредита из претходних година.

У образложењу о потреби реконструкције градског кеја, стоји да је кеј изграђен почетком осмадестих година прошлог века и тада је урађен одбрамбени насип, пешачке стазе и шеталиште уз саму реку са мобилијаром. Како пише, од тада није било захвата на уређењу приобаља, сем редовног одржавања јавног осветљења. Због високих нивоа Тамиша и честих плављења, дошло је до пропадања и слегања пешачке стазе, а стазу издиже и корење дрвећа. Јавно осветљење је старо и све га је теже одржавати.

Радови на уређењу приобаља су предвиђени на потезу од друмског моста ка Београду до Црвеног магацина, и улице Бате Михалиовића, у дужини од 800 метара. Превдиђена је израда техничке документације за реконструкцију јавног осветљења и радова на јавном осветљењу.

Уређење приобаља је превиђено у више фаза, у току више година. Процењена вредност прве фазе је око 400 милиона динара – за израду техничке документације за реконструкцију јавног осветљења и партнерно уређење шеталишта на Тамишу, и извођење радова. У 2021. за ову намену биће потрошено 250 милиона, а у 2022. години 150 милиона.

Наставак реконструкције Градског парка

Након што је прошле године, град реконструисао део Градског парка, и Његошеву улицу, ове године наставља се уређење Градског парка. Инфраструктура у парку и околним улицама је стара, кишна канализација отежано функционише, вовдоводне канализационе цеви су недовољног капацитета израђене од азбеста, фекална канализација је премалог капацитета и стара је. Електроинсталације и јавно осветљење су пропали и чести су испади, стоји у Предлогу одлуке о кредитном задуживању града Панчева и додаје се:

„Зеленило у Градском парку и у Улици Живојина Мишића је старо, оштећено, труло и често се дешава да се ломи када су временске непогоде. Дечје игралиште је проплао и тешко је обезбедити кроз одржавање безбедно коришћење за децу. У кругу парка су стари објекти Штапска зрада и у зграде у Масариковој улици претворени у објекте са угоститељско-хотелским садржајем. У самом центру је обејакат старог хотела Слобода, који је приватизован и очекује се његова реконструција. Превиђен је наставак радова на реконструкцији инсталација водовода и канализације и јавног осветљења у Улици Војводе Живојина Мишића, дела Градског парка од те улице до Масарикове, са реконкструкцијом постојећег у парку и уређењем новог дечјег игралишта на тргу у Масаривковој и уређење мобијилара“.

Наставља се и улагање у инфраструктуру Северне пословне зоне. Град је из сопствених средстава урадио техничку документацију за опремање зоне и извео радове на изградњи две фазе саобраћајнице 7. нова са инфраструктуром у дужини од 1.100 метара, реконструкцију 2.706 метара канала са пропустима за одвођење вода са 74 ха у целој зони и изградњу фекалне канализацације у дужини од 1.700 метара, а уз суфинанирање радова од стране АП Војводине још једну фазу саобраћајнице 7. нова са инфраструктуром и део саобраћајнице Црепајски пут са инфраструктуром дужине 1.235 метара.

У оквиру комплекса Северне индустријске зоне, већ функционише немачка компанија ZF, која је реализована инвестициони пројекат изградње фабрике за производњу компонентти за електор аутомобиле, и изградила објекат од 30.000 м2 , а тренутно је у изградњи обајкти друге фазе.

Немачки инвеститор компанија Brose, је почетком 2020. године започела изградњу производних објеката за производњу компоненти из области ауто индустрије и истраживачко-развојни центар за планом запошљавања преко 1.100 лица до 2025. године. За потребе функцинисања теретног саобраћаја за фабрику Brose, потребно је обезбедити још 350 метара јавне саобраћајнице улице 7. нова са јавним осветљењем и водоводом, што је предмет ове инвестиције.

Без јавне расправе о инвестицијама у граду

Град планира да из кредита потроши и 55 милиона за изградњу техничке документације за комплекс Здравственог центра, а према плану Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије. Техничком документцијом би се руководило извођење радова на адаптацији реконструкцији и доградњи рушењу или енергетској санацији објеката и извођење радова на реконструцкији партенрног уређења комплекаса.

Како је град одлучио које ће се инвестиције у граду реализовати, и кредитно задужити, није познато, али је извесно да се грађани о томе нису питали. Иако је градска власт била у обавези да спроведе поступак јавне расправе, у складу са изменама Статута Града Панчева, од априла 2019. године, то није учињено. У члану 39. Статута, стоји: „спровођење обавезног поступка јавне расправе за планирање инвестиција у Одлуци у буџету примењиваће се почев од припреме Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину“. Јавна расправа није одржана ни приликом припреме буџета за 2020, нити за 2021. годину.

Редакција

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress
%d bloggers like this: