За физичка лица

Доспева четврта рата пореза на имовину

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге – физичка лица да 14. новембра  (четвртак) доспева четврта рата за порез на имовину за 2019. годину и исте моли да  благовремено измире своје обавезе како би избегли обрачунавање  и плаћање камате као и покретање прекршајног поступака.

Уплатнице са износом дуга су одштампане и  у току је достава .

Скреће се пажња пореским обвезницима који су на основу решење у репрограму за плаћање дугованог пореза на рате  да обавезно:

  • измирују месечне рате до датума из решења и
  • до 14. новембра уплате износ са уплатнице за четврту рату за порез на имовину за 2019. годину.

Такође се обавештавају порески обвезници који нису поднели захтев да плате дуговани порез на рате а нису у прописаним роковима плаћали обавезе да   износ за уплату  чини неплаћена главница по решењима увећана за камату обрачунату у складу са законом и  износ четврте рате за порез на имовину за 2019. годину.

Ови порески обвезници  такође могу поднети захтев да дуговани порез плате на рате  уз отпис 50% камате.

 

 

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress