Аутономни женски центар позвао надлежне државне органе да реагују

Бројне последице које подносе жене жртве насиља и њихова деца током и након судских поступака

Мало је учињено на установљавању стручних процена и поступака који ће гаранотвати заштиту и подршку жртвама, укључујући и децу сведоке

У оквиру глобалне кампање „16 дана активизма против мушког насиља према женама“ Аутономни женски центар (АЖЦ) указао је на последице по жене и децу насиља које врше интимни партнери током и након судских поступака за одређивање родитељског старања над дететом и позвао надлежне државне органе – одборе, министарства, установе, као и професионалне организације које учествују у креирању политике и стандарда, да с дужном пажњом приђу системском и практичном решавању наведеног питања, у складу са највишим стандардима заштите и подршке свим жртвама и у најбољем интересу детета.

АЖЦ непомиње да у недавно усвојеној Резолуцији ЕУ парламента о последицама насиља које врше партнери у интимним везама и права на родитељско старање по жене и децу, доводе се у везу две појаве које се у пракси најчешће, али неоправдано, раздвајају – насиље које врше интимни партнери и право на родитељско старање (поверавање детета и одржавање личних односа са родитељем са којим дете не живи), односно последица које те околности имају на жене и децу.

Резолуција садржи седам поглавља. Поред општих напомена, поглавље о питањима заштите, сигурности и подршке жртвама родног насиља, односно сузбијања насиља које врше партнери у интимним везама током процеса у којима се одлучује о поверавању деце и о моделу одржавања личних односа са родитељем којем деца нису поверена; о питањима заштите и подршке, односно приступа правној заштити, хитном смештају и средствима за жртве; заштите и подршке за децу; поглавља о превенцији, која се односе на оспособљавање стручњака; као и на решавање питања родних стереотипа и предрасуда, односно на област образовања и подизања нивоа освешћености; као и поглавље о сарадњи између држава чланица Европске уније.

„У Србији су неодговарајуће одлуке и мере, као и неспособност државних органа да обезбеде примену судских одлука у поступцима за одређивање права на родитељско старање, узрок бројних последица које подносе жене жртве насиља и њихова деца, а неке су резултирале и ненадокнадивим губицима живота жена и њихове деце. Иако је држава Србија усвојила међународне стандарде и нормативни оквир који обавезују на установљавање стручних процена и поступака који ће гаранотвати заштиту (безбедност) и подршку жртвама, укључујући и децу сведоке насиља, мало је учињено на њиховој примени и унапређењу стручних знања у надлежним државним органима и установама“, саопштили су из Аутономног женског центра.

https://www.womenngo.org.rs/vesti/1790-rezolucija-posledice-nasilja-koje-vrse-partneri-u-intimnim-vezama-i-prava-na-roditeljsko-staranje-po-zene-i-decu

Редакција

0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Оставите ваш коментар о овој теми.x
()
x
PANpress
%d bloggers like this: