Градски челници обећавају квалитетнији превоз и јавно осветљење

Најављеним јавно-приватним партнерствима у Панчеву очекује се побошљшање јавног превоза (нова аутобуска станица, нова аутобуси) и јавне расвете. Застарелост, неефикасност, смањење расхода и повећана транспарентност разлози су за покретање ЈПП

Женска перспектива као важно политичко питање

„Родна равноправност је концепт који значи да сва људска бића имају слободу да развијају личне способности и праве изборе без ограничења наметнутих строгим родним улогама; да се различито понашање, жеље и потребе жена и мушкараца у једнакој мери узимају у обзир, вреднују и подржавају.“
PANpress