Простор за сарадњу медија и невладиних организација и јачање професионалне медијске сцене

Медијска склоништа настала су из потребе да се слободним и независним локалним медијима, чији је простор за деловање сужен и чији се глас гуши на свакој инстанци омогући окупљање и сарадња
PANpress