Зашто су проблематични Извештај о безбедности и покретање производње у фабрици за производњу ђубрива и амонијака?

У Извештају о безбедности, извод из листе опасних материја и њихова количина су затамљени. Забрињавајуће је што и најгори могући сценарио експлозије 15.000 тона амонијака није разматран, јер како пише, сматра се скоро немогућим. Министарство заштите животне средине у документу из 2020. године, издаје чак десет услова за мере заштите све три фабирке Јужне зоне, с тим да је ХИП Азотара Панчево потенцијално може да изазове далеко највеће последице по здравље и живот становника. Због тога Министарство налаже локалној самуоправи да ЗАБРАНИ изградњу нових објеката јавне намене, објеката становања и туристичких објеката на простору од 2.900 метара од означене локације најгорег могућег сценарија комплекса Азотара Панчево. То подразумева потпуну блокаду града и забрану изградње у пречнику од 2.900 метара, што обухвата насеља Стрелиште, Војловица, Улице Жарка Зрењанина, Цара Лазара, Народну башту…

Пандемија оставила дугорочне последице по ментално здравље

Неке особе, укључујући здравствене раднике, особе које живе саме, особе у изолацији и карантину, чланови породица заражених особа, као и особе са већ постојећим менталним поремећајима, биле су посебно погођене током пандемије.
PANpress