Како скупштина (не) комуницира са грађанима и грађанкама града Панчева

У Граду Панчеву последњих година бележи се драстичан пад транспаретности рада локалне самоуправе, па тако и Скупштине града. На сајту града нису доступни позиви за одржавање седница, нису доступне одлуке скупштине, амандмани, резултати гласања, дневни ред, записници, а нема ни контаката одборника и одборница, који представљају грађане и грађанке града Панчева.

„Папирната“ борба против корупције

На седницама Скупштине града готово је немогуће чути о борби против корупције и мерама против корупције, а панчевачки парламент не познаје ни добру праксу јавних слушања, нити годишње извештава јавност о реализацији мера за борбу против корупције

Институт одборничких питања изгубио свој легитимитет

Одборници и одборнице као представници грађана и грађанки имају право да кроз институт одборничких питања, затраже одговоре на различите теме које су од интереса за грађане и грађанке, а представници градске власти имају обавезу да на њих одговоре. У Панчеву, међутим ову могућност одборници више и не користе, па тако грађани и грађанке града Панчева остају без одговора на бројна питања која су од значаја за њихов свакодневни живот. С друге стране, они који постављају питања, веома често наилазе на ћутање од стране власти.

О доприносу Скупштине Града Панчева урбанистичком уништавању града Панчева

Одборници напредно-социјалистичко-есвеемовске већине у Скупштини Града Панчева доносе одлуке у корист инвеститора, компанија и корпорација, а противно интересима грађана. Њима је намењена улога жетончића који у привиду демократског скупштинског одлучивања учествују тек као спроводиоци воље странке и пословних интереса са њом повезаних појединаца
PANpress