Стрпљење, воља и љубав према деци

На часовима се користе најавременије методе и технике рада (употреба раунара, интерактивне табле) да кроз интерактивно учење и рад у мањим групама ученицима буде лакше и занимљивије.
PANpress