Контрола путем принуде – основни механизам насиља у породици

У већини друштава, нарочито традиционалним и патријархалним заједницама, мушкарци имају знатно више моћи (не само физичке, већ и економске и друштвене). Због тога насиљу у породици најчешће су изложени жене, деца, стара и болесна лица или особе са инвалидитетом, односно особе које зависе од других чланова породице.

Конкурс за суфинансирање медија у Ковачици поништен због болести чланице стручне комисије

У кратком тексту оставке, која је достављена 15. јула, Виолета Јованов Пештанац наводи да комисију напушта из здравствених разлога и додаје да је због тога дуже време била спречена да присуствује седницама. Општина Ковачица је 18. јула расписала нови конкурс.
PANpress