Циљеви васпитања

Добро постављени циљеви су они који су у складу са узрастом детета, са његовим способностима и особинама личности.

Живот у зрелим годинама

Људи који су прешли педесету годину не треба да размишљају о повлачењу већ треба да задовољавају своје жеље и интересовања
PANpress