Контрола путем принуде – основни механизам насиља у породици

У већини друштава, нарочито традиционалним и патријархалним заједницама, мушкарци имају знатно више моћи (не само физичке, већ и економске и друштвене). Због тога насиљу у породици најчешће су изложени жене, деца, стара и болесна лица или особе са инвалидитетом, односно особе које зависе од других чланова породице.
PANpress