Најновије вести

Како власт у Србији схвата питања родне равноправности?

„Док са једне стране усвајају добре прописе и начелно се залажу за побољшање положаја жена у друштву и унапређење родне равноправности, с друге стране именују човека који је познат по сексистичким и мизогиним изјавама за највише тело у извршној власти задужено за родну равноправност. То је потпуно погршено и неприхватиљво“, каже Косана Бекер, из FemPlatz-а

Зашто су проблематични Извештај о безбедности и покретање производње у фабрици за производњу ђубрива и амонијака?

У Извештају о безбедности, извод из листе опасних материја и њихова количина су затамљени. Забрињавајуће је што и најгори могући сценарио експлозије 15.000 тона амонијака није разматран, јер како пише, сматра се скоро немогућим. Министарство заштите животне средине у документу из 2020. године, издаје чак десет услова за мере заштите све три фабирке Јужне зоне, с тим да је ХИП Азотара Панчево потенцијално може да изазове далеко највеће последице по здравље и живот становника. Због тога Министарство налаже локалној самуоправи да ЗАБРАНИ изградњу нових објеката јавне намене, објеката становања и туристичких објеката на простору од 2.900 метара од означене локације најгорег могућег сценарија комплекса Азотара Панчево. То подразумева потпуну блокаду града и забрану изградње у пречнику од 2.900 метара, што обухвата насеља Стрелиште, Војловица, Улице Жарка Зрењанина, Цара Лазара, Народну башту…

Млади између партијског запошљавања и рада преко интернета

Наш школски систем је килав и недовољно учинковит и тога су свесни сви — наставници, родитељи и ђаци. Због тога се све више младих окреће едукативним садржајима који се могу наћи на интернету, а познавање истих може довести до посла који је далеко плаћенији и цењенији од оног у државним фирмама. Како размишљају миленијалци и припадници генерације Z када је реч о образовању и запошљавању?

Луткарска представа и Сајам

Активности које Црвени крст Србије спроводи имају велики превентивни значај јер су усмерене на децу и младе, као посебно угрожене циљне групе
PANpress